Detail publikace

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

VLACH, F. JELÍNEK, P.

Originální název

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

Český název

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

Anglický název

Effect of soil parameters for the calculation of the surface temperature of stationary and dynamic simulations

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.

Český abstrakt

Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.

Anglický abstrakt

Construction of the building envelope must meet the requirement of low surface temperature. The specific detail is the contact perimeter walls to the floor. The geometric model for the numerical simulation is normatively defined with the inclusion of a prescribed range of adjacent soil. This paper aims to evaluate the effect of different soil thermal and technical parameters entering into the calculation of stationary temperature field of the type of detail. Subsequently, a similar evaluation performed dynamic thermal field, which in this computing more realistic effect of boundary conditions on the mass of soil.

Klíčová slova

povrchová teplota, tepelná vodivost, tepelná kapacita, zemina, podloží, tepelný tok

Rok RIV

2012

Vydáno

25.10.2012

Nakladatel

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4505-5

Kniha

BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012

Číslo edice

1

Strany od

236

Strany do

239

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT94705,
 author="František {Vlach} and Petr {Jelínek}",
 title="Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací",
 annote="Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.",
 address="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012",
 chapter="94705",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 year="2012",
 month="october",
 pages="236--239",
 publisher="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}