Detail publikace

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

VLACH, F. JELÍNEK, P.

Originální název

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

Český název

Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.

Český abstrakt

Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.

Klíčová slova

povrchová teplota, tepelná vodivost, tepelná kapacita, zemina, podloží, tepelný tok

Rok RIV

2012

Vydáno

25.10.2012

Nakladatel

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4505-5

Kniha

BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012

Číslo edice

1

Strany od

236

Strany do

239

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT94705,
 author="František {Vlach} and Petr {Jelínek}",
 title="Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací",
 annote="Konstrukce obálky objektu musí splňovat požadavek na nejnižší povrchovou teplotu, respektive teplotní faktor vnitřního povrchu, v její ploše ale i v místech tepelných vazeb. Specifickým detailem je styk obvodové stěny s podlahou. Geometrický model pro numerickou simulaci je normativně definován s předepsaným rozsahem zahrnutí přiléhající zeminy. Tento příspěvek si bere za cíl zhodnotit vliv rozdílných tepelně technických parametrů zeminy vstupujících do výpočtu stacionárního teplotního pole uvedeného typu detailu. Následně je provedeno obdobné hodnocení dynamickým teplotním polem, které u této výpočetní úlohy více odpovídá realitě působení okrajových podmínek na hmotu zeminy.",
 address="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012",
 chapter="94705",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 year="2012",
 month="october",
 pages="236--239",
 publisher="Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}