Detail publikace

Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.

BÍLEK, P. VALA, J. VODIČKA, J. HOBST, L.

Originální název

Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.

Český název

Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Český abstrakt

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Klíčová slova

Nedestruktivní zkoušení, drátkobetonové konstrukce, homogenita drátkobetonu, magnetické metody, kalibrace.

Rok RIV

2012

Vydáno

02.10.2012

Nakladatel

knihovnicka.cz

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-4578-9

Kniha

Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012.

Strany od

27

Strany do

36

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT94651,
 author="Petr {Bílek} and Jiří {Vala} and Jan {Vodička} and Leonard {Hobst}",
 title="Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu.",
 annote="Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí.
Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.",
 address="knihovnicka.cz",
 booktitle="Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012.",
 chapter="94651",
 howpublished="print",
 institution="knihovnicka.cz",
 year="2012",
 month="october",
 pages="27--36",
 publisher="knihovnicka.cz",
 type="conference paper"
}