Detail publikace

Zatěžovací a reometrická jednotka pro testování MR kapalin

MAZŮREK, I. ROUPEC, J. KLAPKA, M. STRECKER, Z.

Originální název

Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid

Český název

Zatěžovací a reometrická jednotka pro testování MR kapalin

Anglický název

Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article describes the original design of a slit flow rheometer. The behavioural problems of MR fluids and the main deviation from the commonly introduced Bingham model, which describes the MR fluid, are explained at the beginning of this article. Furthermore, the usual operating parameters of the MR fluids and devices are defined, such as: shear rate, viscosity in the off-state, yield stress, their dependence on temperature and the expected life of the filling. In the absence of a suitable rheometer a new design of rheometer was proposed, which allows long-term testing of MR fluids under real loading conditions. This article describes the important details of the construction. Particular attention is devoted to temperature measurement, calibration of the rheometer and data analysis, including mathematical tools and statistical evaluation of a set of measured points.

Český abstrakt

V úvodu článku je popsaná problematika chování MR kapalin a hlavní odchylky od běžně zaváděného Binghamského modelu, jenž MR kapalinu popisuje. Dále jsou vymezeny obvyklé provozní parametry MR kapaliny a zařízení jako jsou: smykový spád, viskozita v neaktivovaném stavu, mez kluzu a jejich závislost na teplotě a předpokládaná životnost náplně. Vzhledem k absenci vhodného reometru byla navržena taková konstrukce reometru, jenž umožňuje dlouhodobé testování MR kapalin v podmínkách, které odpovídají reálnému zatížení. V článku jsou popsány důležité detaily konstrukce. Zvláštní pozornost je věnována měření teploty, kalibraci reometru a analýze dat včetně matematického aparátu a statistického vyhodnocení množiny naměřených bodů.

Anglický abstrakt

The article describes the original design of a slit flow rheometer. The behavioural problems of MR fluids and the main deviation from the commonly introduced Bingham model, which describes the MR fluid, are explained at the beginning of this article. Furthermore, the usual operating parameters of the MR fluids and devices are defined, such as: shear rate, viscosity in the off-state, yield stress, their dependence on temperature and the expected life of the filling. In the absence of a suitable rheometer a new design of rheometer was proposed, which allows long-term testing of MR fluids under real loading conditions. This article describes the important details of the construction. Particular attention is devoted to temperature measurement, calibration of the rheometer and data analysis, including mathematical tools and statistical evaluation of a set of measured points.

Klíčová slova

MR kapalina, MR tlumič, magnetoreologický, slit-flow reometr, vysoké smykové spády

Rok RIV

2013

Vydáno

28.02.2013

Nakladatel

Springer Netherlands

Strany od

631

Strany do

641

Strany počet

11

BibTex


@article{BUT94621,
 author="Ivan {Mazůrek} and Jakub {Roupec} and Milan {Klapka} and Zbyněk {Strecker}",
 title="Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid",
 annote="The article describes the original design of a slit flow rheometer. The behavioural problems of MR fluids and the main deviation from the commonly introduced Bingham model, which describes the MR fluid, are explained at the beginning of this article. Furthermore, the usual operating parameters of the MR fluids and devices are defined, such as: shear rate, viscosity in the off-state, yield stress, their dependence on temperature and the expected life of the filling. In the absence of a suitable rheometer a new design of rheometer was proposed, which allows long-term testing of MR fluids under real loading conditions. This article describes the important details of the construction. Particular attention is devoted to temperature measurement, calibration of the rheometer and data analysis, including mathematical tools and statistical evaluation of a set of measured points.",
 address="Springer Netherlands",
 chapter="94621",
 institution="Springer Netherlands",
 number="3",
 volume="48",
 year="2013",
 month="february",
 pages="631--641",
 publisher="Springer Netherlands",
 type="journal article"
}