Detail publikace

Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi

VLACH, F. JELÍNEK, P. KRUPICOVÁ, J.

Originální název

Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi

Český název

Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi

Anglický název

The practical experience with the use of TNI 74 6077 in design practice

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá vlivem stavební připravenosti otvorů v obvodovém plášti budov na kvalitu zabudování oken. V kontextu platné TNI 74 6077 jsou definovány maximální přípustné tolerance pro stavební práce a způsob a požadavky na zabudování. Text je doplněn praktickými ukázkami.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá vlivem stavební připravenosti otvorů v obvodovém plášti budov na kvalitu zabudování oken. V kontextu platné TNI 74 6077 jsou definovány maximální přípustné tolerance pro stavební práce a způsob a požadavky na zabudování. Text je doplněn praktickými ukázkami.

Anglický abstrakt

This paper deals with the influence of building readiness holes in the building envelope on quality installation of windows. In the context of the applicable TNI 74 6077 defined the maximum permitted tolerances for construction work and the method and requirements for the installation. text is supplemented by practical examples.

Klíčová slova

otvorová výplň, okno, ostění, stavební připravenost

Rok RIV

2012

Vydáno

16.10.2012

Nakladatel

René Růžička STAVOKONZULT

ISBN

978-80-904112-2-7

Kniha

Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Číslo edice

1.

Strany od

18

Strany do

22

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT94606,
 author="František {Vlach} and Petr {Jelínek} and Jana {Krupicová}",
 title="Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi",
 annote="Příspěvek se zabývá vlivem stavební připravenosti otvorů v obvodovém plášti budov na kvalitu zabudování oken. V kontextu platné TNI 74 6077 jsou definovány maximální přípustné tolerance pro stavební práce a způsob a požadavky na zabudování. Text je doplněn praktickými ukázkami.",
 address="René Růžička STAVOKONZULT",
 booktitle="Otvorové výplně stavebních konstrukcí",
 chapter="94606",
 howpublished="print",
 institution="René Růžička STAVOKONZULT",
 year="2012",
 month="october",
 pages="18--22",
 publisher="René Růžička STAVOKONZULT",
 type="conference paper"
}