Detail publikace

Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty

JELÍNEK, P. VLACH, F.

Originální název

Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty

Český název

Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty

Anglický název

The influence of the shape of the sunroof lining on surface temperature

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá vlivem tvaru ostění na povrchovou teplotu v oblasti napojení střešního okna a ostění. V současné době, při konstrukci ostění střešních oken, dochází ke konfliktu mezi tepelnou ochranou budov a optimálním prosvětlením místností. Příspěvek analyzuje 2 varianty řešení ostění u střešního okna, poukazuje na možnost zlepšení povrchové teploty při použití zalomeného ostění a porovnává je s normovými požadavky na povrchovou teplotu.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá vlivem tvaru ostění na povrchovou teplotu v oblasti napojení střešního okna a ostění. V současné době, při konstrukci ostění střešních oken, dochází ke konfliktu mezi tepelnou ochranou budov a optimálním prosvětlením místností. Příspěvek analyzuje 2 varianty řešení ostění u střešního okna, poukazuje na možnost zlepšení povrchové teploty při použití zalomeného ostění a porovnává je s normovými požadavky na povrchovou teplotu.

Anglický abstrakt

This paper deals with the influence of the shape of the lining surface temperature in connection sunroof and lining. Currently, the construction of the roof lining windows, there is a conflict between the thermal protection of buildings and optimal illumination of rooms. This paper analyzes two variants of the lining with sunroof, points to the possibility of improving the surface temperature when using wrapped lining and compares them with standard requirements for surface temperature.

Klíčová slova

střešní okno, ostění, povrchová teplota

Rok RIV

2012

Vydáno

16.10.2012

Nakladatel

René Růžička STAVOKONZULT

ISBN

978-80-904112-2-7

Kniha

Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Číslo edice

1.

Strany od

33

Strany do

36

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT94476,
 author="Petr {Jelínek} and František {Vlach}",
 title="Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty",
 annote="Příspěvek se zabývá vlivem tvaru ostění na povrchovou teplotu v oblasti napojení střešního okna a ostění. V současné době, při konstrukci ostění střešních oken, dochází ke konfliktu mezi tepelnou ochranou budov a optimálním prosvětlením místností. Příspěvek analyzuje 2 varianty řešení ostění u střešního okna, poukazuje na možnost zlepšení povrchové teploty při použití zalomeného ostění a porovnává je s normovými požadavky na povrchovou teplotu.",
 address="René Růžička STAVOKONZULT",
 booktitle="Otvorové výplně stavebních konstrukcí",
 chapter="94476",
 howpublished="print",
 institution="René Růžička STAVOKONZULT",
 year="2012",
 month="october",
 pages="33--36",
 publisher="René Růžička STAVOKONZULT",
 type="conference paper"
}