Detail publikace

Vliv změn zesílení pro účely ladění na zachování oscilační podmínky v jednoduchém oscilátoru

HRUBOŠ, Z. GÖTTHANS, T. ŠOTNER, R.

Originální název

Influence of gain changes for tuning purposes on observance of oscillation condition in simple oscillator.

Český název

Vliv změn zesílení pro účely ladění na zachování oscilační podmínky v jednoduchém oscilátoru

Anglický název

Influence of gain changes for tuning purposes on observance of oscillation condition in simple oscillator.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

An influence of electronic control of oscillation frequency on energetic aspects of oscillation condition in a simple type of sinusoidal oscillator is discussed in this contribution. Main source of these analysis is simple sinusoidal oscillator employing adjustable current and voltage amplifiers. Tuning of oscillation frequency by one adjustable parameter (gain) has significant impact on open-loop gain in circuit and therefore also influences oscillation condition. This problem is not evident from common design equations, formulas (characteristic equation) and recommendations. Investigation of two-port transfer function (open-loop) can reveal this effect. Results and observations are supported by PSpice simulations.

Český abstrakt

V příspěvku je diskutován vliv elektronického řízení oscilačního kmitočtu na energetické hledisko oscilační podmínky v jednoduchém typu harmonického oscilátoru. Hlavním zdrojem analýzy je jednoduchý oscilátor využívající nastavitelné proudové a napěťové zesilovače. Ladění oscilačního kmitočtu jedním nastavitelným parametrem (zesílením) má podstatný vliv na zisk otevřené smyčky zpětné vazby, a proto také ovlivňuje plnění oscilační podmínky. Tento problém není zřejmý z běžných návrhových vztahů vyvozených z charakteristické rovnice obvodu. Zkoumání dvoubranové přenosové funkce (otevřené smyčky zpětné vazby) může odhalit tento efekt. Výsledky a pozorování jsou podpořeny simulacemi v PSpice.

Anglický abstrakt

An influence of electronic control of oscillation frequency on energetic aspects of oscillation condition in a simple type of sinusoidal oscillator is discussed in this contribution. Main source of these analysis is simple sinusoidal oscillator employing adjustable current and voltage amplifiers. Tuning of oscillation frequency by one adjustable parameter (gain) has significant impact on open-loop gain in circuit and therefore also influences oscillation condition. This problem is not evident from common design equations, formulas (characteristic equation) and recommendations. Investigation of two-port transfer function (open-loop) can reveal this effect. Results and observations are supported by PSpice simulations.

Klíčová slova

Harmonický oscilátor, oscilační podmínka, nastavitelné napěťové a proudové zesilovače, elektronické řízení.

Vydáno

29.08.2012

ISBN

978-80-214-4579-6

Kniha

Proceedings of the 10th international conference Vsacký Cáb 2012

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT93650,
  author="Zdeněk {Hruboš} and Tomáš {Götthans} and Roman {Šotner}",
  title="Influence of gain changes for tuning purposes on observance of oscillation condition in simple oscillator.",
  annote="An influence of electronic control of oscillation frequency on energetic aspects of oscillation condition in a simple type of sinusoidal oscillator is discussed in this contribution. Main source of these analysis is simple sinusoidal oscillator employing adjustable current and voltage amplifiers. Tuning of oscillation frequency by one adjustable parameter (gain) has significant impact on open-loop gain in circuit and therefore also influences oscillation condition. This problem is not evident from common design equations, formulas (characteristic equation) and recommendations. Investigation of two-port transfer function (open-loop) can reveal this effect. Results and observations are supported by PSpice  simulations.",
  booktitle="Proceedings of the 10th international conference Vsacký Cáb 2012",
  chapter="93650",
  year="2012",
  month="august",
  pages="1--4",
  type="conference paper"
}