Detail publikace

Implementace perspektivních technologií do pedagogického procesu v oblasti diagnostiky

ROZSÍVALOVÁ, Z. FRK, M. KAZELLE, J.

Originální název

Implementace perspektivních technologií do pedagogického procesu v oblasti diagnostiky

Český název

Implementace perspektivních technologií do pedagogického procesu v oblasti diagnostiky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je popsána modernizace laboratorních cvičení v předmětech Diagnostika a zkušebnictví a Diagnostické metody v elektrotechnice, které Ústav elektrotechnologie FEKT VUT v Brně garantuje v bakalářském a magisterském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR). Inovace spočívá ve vytvoření nových laboratorních úloh zaměřených na teoretický popis a praktické využití ultrazvukové defektoskopie, optické mikroskopie a mikroskopie atomárních sil a kalibračních metod odporových a infračervených teploměrů. Úlohy zahrnují také oblast statistického zpracování dat při posuzování kvality materiálů a elektronických součástek, včetně výpočtu nejistot měření příslušných veličin.

Český abstrakt

V příspěvku je popsána modernizace laboratorních cvičení v předmětech Diagnostika a zkušebnictví a Diagnostické metody v elektrotechnice, které Ústav elektrotechnologie FEKT VUT v Brně garantuje v bakalářském a magisterském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR). Inovace spočívá ve vytvoření nových laboratorních úloh zaměřených na teoretický popis a praktické využití ultrazvukové defektoskopie, optické mikroskopie a mikroskopie atomárních sil a kalibračních metod odporových a infračervených teploměrů. Úlohy zahrnují také oblast statistického zpracování dat při posuzování kvality materiálů a elektronických součástek, včetně výpočtu nejistot měření příslušných veličin.

Klíčová slova

ultrazvuková defektoskopie, mikroskopie atomárních sil, optická mikroskopie, kalibrace teploměrů, SMD součástky

Rok RIV

2012

Vydáno

30.05.2012

Nakladatel

STU v Bratislave

ISBN

978-80-227-3712-8

Kniha

Elektrotechnológia 2012

Strany od

63

Strany do

67

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT93267,
 author="Zdenka {Rozsívalová} and Martin {Frk} and Jiří {Kazelle}",
 title="Implementace perspektivních technologií do pedagogického procesu v oblasti diagnostiky",
 annote="V příspěvku je popsána modernizace laboratorních cvičení v předmětech Diagnostika a zkušebnictví a Diagnostické metody v elektrotechnice, které Ústav elektrotechnologie FEKT VUT v Brně garantuje v bakalářském a magisterském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR). Inovace spočívá ve vytvoření nových laboratorních úloh zaměřených na teoretický popis a praktické využití ultrazvukové defektoskopie, optické mikroskopie a mikroskopie atomárních sil a kalibračních metod odporových a infračervených teploměrů. Úlohy zahrnují také oblast statistického zpracování dat při posuzování kvality materiálů a elektronických součástek, včetně výpočtu nejistot měření příslušných veličin.",
 address="STU v Bratislave",
 booktitle="Elektrotechnológia 2012",
 chapter="93267",
 howpublished="print",
 institution="STU v Bratislave",
 year="2012",
 month="may",
 pages="63--67",
 publisher="STU v Bratislave",
 type="conference paper"
}