Detail publikace

Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi

DIVIŠ, P. POŘÍZKA, J.

Originální název

Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi

Český název

Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V této práci byla prvková analýza využita jednak pro sledování vlivu použité agrotechniky na kvalitu půdy, vinné révy a vína, tak i ke studiu autenticity vína z hlediska jeho geografického původu.

Český abstrakt

V této práci byla prvková analýza využita jednak pro sledování vlivu použité agrotechniky na kvalitu půdy, vinné révy a vína, tak i ke studiu autenticity vína z hlediska jeho geografického původu.

Klíčová slova

víno, prvková analýza, autenticita

Rok RIV

2012

Vydáno

14.05.2012

ISBN

978-80-86380-63-6

Kniha

Mikroelementy 2012

Strany od

100

Strany do

106

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT92888,
  author="Pavel {Diviš} and Jaromír {Pořízka}",
  title="Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi",
  annote="V této práci byla prvková analýza využita jednak pro sledování vlivu použité agrotechniky na kvalitu půdy, vinné révy a vína, tak i ke studiu autenticity vína z hlediska jeho geografického původu.",
  booktitle="Mikroelementy 2012",
  chapter="92888",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="may",
  pages="100--106",
  type="conference paper"
}