Detail publikace

Počítačová podpora při řešení úprav vlhkého vzduchu v technice prostředí

PAVELEK, M. JANOTKOVÁ, E.

Originální název

Počítačová podpora při řešení úprav vlhkého vzduchu v technice prostředí

Český název

Počítačová podpora při řešení úprav vlhkého vzduchu v technice prostředí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje interaktivní grafický program Vlhký vzduch vyvíjený na FSI VUT v Brně. Je zde uveden vývoj programu, popis funkcí programu a možnosti jeho využití. Pomocí programu lze určovat stavy vlhkého vzduchu, řešit izobarické úpravy vlhkého vzduchu a provádět psychrometrické výpočty klimatizačních zařízení. Řešené úlohy je možné současně zobrazovat v Mollierově diagramu entalpie – měrná vlhkost. Program je využíván ve cvičeních z předmětu Termomechanika, ve výuce na oboru Technika prostředí, při řešení diplomový a disertačních prací, při řešení výzkumných úkolů, ale i v praxi.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje interaktivní grafický program Vlhký vzduch vyvíjený na FSI VUT v Brně. Je zde uveden vývoj programu, popis funkcí programu a možnosti jeho využití. Pomocí programu lze určovat stavy vlhkého vzduchu, řešit izobarické úpravy vlhkého vzduchu a provádět psychrometrické výpočty klimatizačních zařízení. Řešené úlohy je možné současně zobrazovat v Mollierově diagramu entalpie – měrná vlhkost. Program je využíván ve cvičeních z předmětu Termomechanika, ve výuce na oboru Technika prostředí, při řešení diplomový a disertačních prací, při řešení výzkumných úkolů, ale i v praxi.

Klíčová slova

Vlhký vzduch, Termodynamické stavy, Izobarické děje, Psychrometrické výpočty

Rok RIV

2012

Vydáno

26.06.2012

Místo

Mikulov

ISBN

978-80-214-4529-1

Kniha

31. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

Číslo edice

1

Strany od

169

Strany do

172

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT92812,
  author="Milan {Pavelek} and Eva {Janotková}",
  title="Počítačová podpora při řešení úprav vlhkého vzduchu v technice prostředí",
  annote="Příspěvek popisuje interaktivní grafický program Vlhký vzduch vyvíjený na FSI VUT v Brně. Je zde uveden vývoj programu, popis funkcí programu a možnosti jeho využití. Pomocí programu lze určovat stavy vlhkého vzduchu, řešit izobarické úpravy vlhkého vzduchu a provádět psychrometrické výpočty klimatizačních zařízení. Řešené úlohy je možné současně zobrazovat v Mollierově diagramu entalpie – měrná vlhkost. Program je využíván ve cvičeních z předmětu Termomechanika, ve výuce na oboru Technika prostředí, při řešení diplomový a disertačních prací, při řešení výzkumných úkolů, ale i v praxi.",
  booktitle="31. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
  chapter="92812",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="june",
  pages="169--172",
  type="conference paper"
}