Detail publikace

Aplikace GIS ve stavebnictví

BUREŠ, J. BARTONĚK, D.

Originální název

Application of GIS in Civil Engineering

Český název

Aplikace GIS ve stavebnictví

Anglický název

Application of GIS in Civil Engineering

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Platform and GIS tools are the ideal means of integrating the written and graphic documentation into a single constructional information system, which allows to ensure effectively the structured availability of information to constructional participants in all phases of construction. Once embedded information or data into the information system and its ongoing updates are immediately structurally available to all users, such as information about the project changes, etc. Using modern mobile communication means, type of laptop, tablet, PDA, iPod, mobile phone etc. the informations are available through the web interface. Integrating of data and its structured availability significantly contributes to the effectiveness and success of the implementation of construction. The process of construction of major capital equipment (highways, roads, objects with spatial structure, industrial objects, flat constructions, etc.) is complex and is accompanied throughout its course by extensive documentation. Documentation in the construction process consists of written and graphical part. The article presents a concept of comprehensive constructional information system and realization of technical information systems for monitoring of large structures in the Prague metro and urban water reservoir in Brno.

Český abstrakt

Platforma a nástroje GIS jsou ideálními prostředky integraci písemné a grafické dokumentace do jednotného informačního systému stavby, který umožňuje efektivně zajistit strukturovanou dostupnost informací účastníkům výstavby v jakékoliv fázi výstavby. Jednou vložené informace nebo data do informačního systému a jejich průběžná aktualizace jsou strukturovaně ihned k dostupné všem uživatelům, např. informace o změnách projektu, aj. S využitím moderních mobilních komunikačních prostředků typu notebook, tablet, PDA, iPOD, mobilní telefon, aj. jsou informace dostupné prostřednictvím internetového rozhraní. Integrace dat a jejich strukturovaná dostupnost výrazně přispívá k efektivnosti a úspěšnosti realizace výstavby. Proces výstavby velkých investičních celků (dálnice, silnice, objekty s prostorovou skladbou, průmyslové objekty, plošné stavby, aj.), je složitý a je doprovázen v celém svém průběhu rozsáhlou dokumentací.. Dokumentace v procesu výstavby se skládá z písemné a grafické části. Článek prezentujekoncept komplexního informačního systému staveb a realizace technických informačních systémů monitoringu velkých staveb metra v Praze a městské reteční nádrže v Brně.

Anglický abstrakt

Platform and GIS tools are the ideal means of integrating the written and graphic documentation into a single constructional information system, which allows to ensure effectively the structured availability of information to constructional participants in all phases of construction. Once embedded information or data into the information system and its ongoing updates are immediately structurally available to all users, such as information about the project changes, etc. Using modern mobile communication means, type of laptop, tablet, PDA, iPod, mobile phone etc. the informations are available through the web interface. Integrating of data and its structured availability significantly contributes to the effectiveness and success of the implementation of construction. The process of construction of major capital equipment (highways, roads, objects with spatial structure, industrial objects, flat constructions, etc.) is complex and is accompanied throughout its course by extensive documentation. Documentation in the construction process consists of written and graphical part. The article presents a concept of comprehensive constructional information system and realization of technical information systems for monitoring of large structures in the Prague metro and urban water reservoir in Brno.

Klíčová slova

GIS, stavebnictví, dokumentace, GIS staveb

Rok RIV

2012

Vydáno

18.06.2012

Nakladatel

Bulgarian Cartographic Association

Místo

Albena, Bulgaria

Strany od

87

Strany do

94

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT92743,
 author="Jiří {Bureš} and Dalibor {Bartoněk}",
 title="Application of GIS in Civil Engineering",
 annote="Platform and GIS tools are the ideal means of integrating the written and graphic documentation into a single constructional information system, which allows to ensure effectively the structured availability of information to constructional participants in all phases of construction. Once embedded information or data into the information system and its ongoing updates are immediately structurally available to all users, such as information about the project changes, etc. Using modern mobile communication means, type of laptop, tablet, PDA, iPod, mobile phone etc. the informations are available through the web interface. Integrating of data and its structured availability significantly contributes to the effectiveness and success of the implementation of construction. The process of construction of major capital equipment (highways, roads, objects with spatial structure, industrial objects, flat constructions, etc.) is complex and is accompanied throughout its course by extensive documentation. Documentation in the construction process consists of written and graphical part. The article presents a concept of comprehensive constructional information system and realization of technical information systems for monitoring of large structures in the Prague metro and urban water reservoir in Brno.",
 address="Bulgarian Cartographic Association",
 chapter="92743",
 howpublished="print",
 institution="Bulgarian Cartographic Association",
 number="1",
 volume="1",
 year="2012",
 month="june",
 pages="87--94",
 publisher="Bulgarian Cartographic Association",
 type="journal article"
}