Detail publikace

Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu

HOBST, L. BÍLEK, P. ANTON, O.

Originální název

Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu

Český název

Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jedním z podmínek pro zajištění spolehlivosti drátkobetonové konstrukce je zaručení homogenity drátkobetonu. Pokud homogenita drátkobetonu není dodržena, dochází k tomu, že v různých částech konstrukce má materiál jiné charakteristiky (např. tahovou pevnost), což může vést k poruchám konstrukce (vznik a vývoj trhlin). Případná nižší spolehlivost konstrukce, způsobená nerovnoměrným rozptýlením drátků v objemu betonu, může znamenat, že dojde k poruše konstrukce a tím ke vzniku materiálních škod a ohrožení životů lidí. Je proto nezbytné zajistit účinnou kontrolu homogenity drátkobetonu ve zhotovené nosné drátkobetonové konstrukci.

Český abstrakt

Jedním z podmínek pro zajištění spolehlivosti drátkobetonové konstrukce je zaručení homogenity drátkobetonu. Pokud homogenita drátkobetonu není dodržena, dochází k tomu, že v různých částech konstrukce má materiál jiné charakteristiky (např. tahovou pevnost), což může vést k poruchám konstrukce (vznik a vývoj trhlin). Případná nižší spolehlivost konstrukce, způsobená nerovnoměrným rozptýlením drátků v objemu betonu, může znamenat, že dojde k poruše konstrukce a tím ke vzniku materiálních škod a ohrožení životů lidí. Je proto nezbytné zajistit účinnou kontrolu homogenity drátkobetonu ve zhotovené nosné drátkobetonové konstrukci.

Klíčová slova

nedestruktivní zkušebnictví, drátkobeton, homogenita, magnetická metoda

Rok RIV

2012

Vydáno

01.05.2012

Nakladatel

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,

Místo

Bratislava, Slovensko

ISBN

978-80-8076-095-3

Kniha

Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie

Edice

CONSTRUMAT

Číslo edice

1

Strany od

104

Strany do

110

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT92522,
 author="Leonard {Hobst} and Petr {Bílek} and Ondřej {Anton}",
 title="Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu",
 annote="Jedním z podmínek pro zajištění spolehlivosti drátkobetonové konstrukce je zaručení
homogenity drátkobetonu. Pokud homogenita drátkobetonu není dodržena, dochází k tomu,
že v různých částech konstrukce má materiál jiné charakteristiky (např. tahovou pevnost), což
může vést k poruchám konstrukce (vznik a vývoj trhlin). Případná nižší spolehlivost
konstrukce, způsobená nerovnoměrným rozptýlením drátků v objemu betonu, může
znamenat, že dojde k poruše konstrukce a tím ke vzniku materiálních škod a ohrožení životů
lidí. Je proto nezbytné zajistit účinnou kontrolu homogenity drátkobetonu ve zhotovené nosné
drátkobetonové konstrukci.",
 address="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 booktitle="Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie",
 chapter="92522",
 edition="CONSTRUMAT",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 year="2012",
 month="may",
 pages="104--110",
 publisher="Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,",
 type="conference paper"
}