Detail publikace

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

BOGATYREVA, N. BARTLOVÁ, M. AUBRECHT, V.

Originální název

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

Český název

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá výpočtem energie vyzářené plazmatem elektrického oblouku hořícího v prostředí SF6. Bylo uvažováno spojité i diskrétní záření v intervalu 10 – 3000 nm, při teplotách 1000 – 35000 K. Závislost vyzářené energie na teplotě byla spočtena pro tlaky 0,5 až 5,0 MPa a poloměry obloukového sloupce 0,01 – 10 cm. Výsledky ukazují, že vyzářenou energii nelze v energetické bilanci spínacího oblouku zanedbat, při velkých proudech obloukem hraje tato energie hlavní roli v mechanismu energiových ztrát.

Český abstrakt

Článek se zabývá výpočtem energie vyzářené plazmatem elektrického oblouku hořícího v prostředí SF6. Bylo uvažováno spojité i diskrétní záření v intervalu 10 – 3000 nm, při teplotách 1000 – 35000 K. Závislost vyzářené energie na teplotě byla spočtena pro tlaky 0,5 až 5,0 MPa a poloměry obloukového sloupce 0,01 – 10 cm. Výsledky ukazují, že vyzářenou energii nelze v energetické bilanci spínacího oblouku zanedbat, při velkých proudech obloukem hraje tato energie hlavní roli v mechanismu energiových ztrát.

Klíčová slova

Plazma elektrického oblouku, záření plazmatu, koeficient čisté emise

Rok RIV

2012

Vydáno

27.04.2012

Místo

Kouty nad Desnou

ISBN

978-80-85990-21-8

Kniha

OZE 2012

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT92202,
  author="Nadezda {Bogatyreva} and Milada {Bartlová} and Vladimír {Aubrecht}",
  title="Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů",
  annote="Článek se zabývá výpočtem energie vyzářené plazmatem elektrického oblouku hořícího v prostředí SF6. Bylo uvažováno spojité i diskrétní záření v intervalu 10 – 3000 nm, při teplotách 1000 – 35000 K. Závislost vyzářené energie na teplotě byla spočtena pro tlaky 0,5 až 5,0 MPa a poloměry obloukového sloupce 0,01 – 10 cm. Výsledky ukazují, že vyzářenou energii nelze v energetické bilanci spínacího oblouku zanedbat, při velkých proudech obloukem hraje tato energie hlavní roli v mechanismu energiových ztrát.",
  booktitle="OZE 2012",
  chapter="92202",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="april",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}