Detail publikace

Výpočtové a experimentální modelování páteřního prvku s aplikovaným fixatorem

ŠLECHTOVÁ, M., KOČIŠ, J., FLORIAN, Z., NÁVRAT, T.

Originální název

Výpočtové a experimentální modelování páteřního prvku s aplikovaným fixatorem

Český název

Výpočtové a experimentální modelování páteřního prvku s aplikovaným fixatorem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešený pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z heldiska aplikovaného namáhání

Český abstrakt

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešený pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z heldiska aplikovaného namáhání

Rok RIV

2003

Vydáno

03.11.2003

Místo

Nečtiny

ISBN

80-7082-999-0

Kniha

Výpočtová mechanika 2003

Strany od

445

Strany do

452

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT9206,
  author="Marcela {Šlechtová} and Ján {Kočiš} and Zdeněk {Florian} and Tomáš {Návrat}",
  title="Výpočtové a experimentální modelování páteřního prvku s aplikovaným fixatorem",
  annote="Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešený pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací.
 Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z heldiska aplikovaného namáhání",
  booktitle="Výpočtová mechanika 2003",
  chapter="9206",
  year="2003",
  month="november",
  pages="445",
  type="conference paper"
}