Detail publikace

Kanonizace reprezentace dynamickeho systemu pomoci jednoduchych linearnich transformaci

PETRŽELA, J. HRUBOŠ, Z. GÖTTHANS, T.

Originální název

Canonization of dynamical system reprezentation using trivial linear transformations

Český název

Kanonizace reprezentace dynamickeho systemu pomoci jednoduchych linearnich transformaci

Anglický název

Canonization of dynamical system reprezentation using trivial linear transformations

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This brief paper brings a demonstration how the linear transformation of the coordinates including state variable offsets can simplify the final circuit realization of a third-order autonomous deterministic dynamical system. The structures of the individual derived analog oscillators are canonical in the sense of minimum active devices utilized to synthesize both linear and nonlinear part of the vector field. Since the studied mathematical models consist of two quadratic polynomials maximal network design efficiency provided by multiplier transfer function must be achieved. Several implementations have been verified by using Orcad Pspice circuit simulator.

Český abstrakt

Tento příspěvek ukazuje jakým způsobem lze využít lineárních transformací souřadnic včetně posunutí pro zjednodušení výsledné obvodové struktury autonomního deterministického dynamického systému. Zapojení jednotlivých analogových oscilátorů jsou kanonická ve smyslu minimálního počtu aktivních prvků využitých při syntéze lineární i nelineární části vektorového pole. Protože studované matematické modely obsahují kvadratický polynom musí maximální možnosti poskytnout převodní funkce analogové násobičky. Několik realizací bylo ověřeno využitím programu Orcad Pspice.

Anglický abstrakt

This brief paper brings a demonstration how the linear transformation of the coordinates including state variable offsets can simplify the final circuit realization of a third-order autonomous deterministic dynamical system. The structures of the individual derived analog oscillators are canonical in the sense of minimum active devices utilized to synthesize both linear and nonlinear part of the vector field. Since the studied mathematical models consist of two quadratic polynomials maximal network design efficiency provided by multiplier transfer function must be achieved. Several implementations have been verified by using Orcad Pspice circuit simulator.

Klíčová slova

Obvodová syntéza, analogový oscilátor, systém třetího řádu, moderní aktivní prvky

Rok RIV

2012

Vydáno

17.04.2012

Nakladatel

UREL FEKT VUT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4468-3

Kniha

Proceedings of 22th International Conference Radioelektronika 2012

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT91821,
 author="Jiří {Petržela} and Zdeněk {Hruboš} and Tomáš {Götthans}",
 title="Canonization of dynamical system reprezentation using trivial linear transformations",
 annote="This brief paper brings a demonstration how the linear transformation of the coordinates including state variable offsets can simplify the final circuit realization of a third-order autonomous deterministic dynamical system. The structures of the individual derived analog oscillators are canonical in the sense of minimum active devices utilized to synthesize both linear and nonlinear part of the vector field. Since the studied mathematical models consist of two quadratic polynomials maximal network design efficiency provided by multiplier transfer function must be achieved. Several implementations have been verified by using Orcad Pspice circuit simulator.",
 address="UREL FEKT VUT",
 booktitle="Proceedings of 22th International Conference Radioelektronika 2012",
 chapter="91821",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="UREL FEKT VUT",
 year="2012",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="UREL FEKT VUT",
 type="conference paper"
}