Detail publikace

Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou.

KALINA, M. BUREŠ, J.

Originální název

Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou.

Český název

Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou.

Anglický název

Deformation Measurement of Structures by Trigonometric Method.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článok sa venuje problematike presnej trigonometrickej metódy pre meranie posunov a deformácií stavieb. Predmetom riešenia je kalibrácia použitej totálnej stanice, porovnanie jej výsledkov s hodnotami udávanými výrobcom a zavedenie kalibračných korekcií do výsledkov merania. Podľa technických noriem (ČSN ISO 17123-3, ČSN ISO 17123-4, ČSN ISO 8322-10, aj.) sa overuje uhlová a dĺžková presnosť prístroja. Jedným z hlavných predmetov kalibrácie je určenie adičnej konštanty elektronického diaľkomera pri rôznom natočení odrazového štítka vzhľadom k smeru zámery. Práca skúma mieru vplyvu voľby apriórnej presnosti na výsledky vyrovnania lokálnej mikrosiete pre určovanie posunov a deformácií strešnej konštrukcie veľkého rozpätia brnenského aquaparku.

Český abstrakt

Článok sa venuje problematike presnej trigonometrickej metódy pre meranie posunov a deformácií stavieb. Predmetom riešenia je kalibrácia použitej totálnej stanice, porovnanie jej výsledkov s hodnotami udávanými výrobcom a zavedenie kalibračných korekcií do výsledkov merania. Podľa technických noriem (ČSN ISO 17123-3, ČSN ISO 17123-4, ČSN ISO 8322-10, aj.) sa overuje uhlová a dĺžková presnosť prístroja. Jedným z hlavných predmetov kalibrácie je určenie adičnej konštanty elektronického diaľkomera pri rôznom natočení odrazového štítka vzhľadom k smeru zámery. Práca skúma mieru vplyvu voľby apriórnej presnosti na výsledky vyrovnania lokálnej mikrosiete pre určovanie posunov a deformácií strešnej konštrukcie veľkého rozpätia brnenského aquaparku.

Anglický abstrakt

Article deals with the usage of precise trigonometric method for measuring the displacements and deformations of structures. The subject of evaluation is the calibration of the total station used, the comparison of calibration results with the values indicated by manufacturer, and the introduction of respective calibration corrections to measurement results. One of the main objects of calibration is to determine the addition constant of the electronic distance meter for different rotation angles of the reflecting label in respect to the sightline. In the paper the degree of influence of the apriori accuracy selection on the adjustment results is examined in case of the local micronetwork for determination of displacements and deformation of the large span timber structure at Brno aquapark.

Klíčová slova

trigonometrická metoda, kalibrace, mikrosíť, deformační měření

Vydáno

26.01.2012

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4393-8

Kniha

JUNIORSTAV 2012

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT89535,
 author="Marek {Kalina} and Jiří {Bureš}",
 title="Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou.",
 annote="Článok sa venuje problematike presnej trigonometrickej metódy pre meranie posunov a deformácií stavieb. Predmetom riešenia je kalibrácia použitej totálnej stanice, porovnanie jej výsledkov s hodnotami udávanými výrobcom a zavedenie kalibračných korekcií do výsledkov merania. Podľa technických noriem (ČSN ISO 17123-3, ČSN ISO 17123-4, ČSN ISO 8322-10, aj.) sa overuje uhlová a dĺžková presnosť prístroja. Jedným z hlavných predmetov kalibrácie je určenie adičnej konštanty elektronického diaľkomera pri rôznom natočení odrazového štítka vzhľadom k smeru zámery. Práca skúma mieru vplyvu voľby apriórnej presnosti na výsledky vyrovnania lokálnej mikrosiete pre určovanie posunov a deformácií strešnej konštrukcie veľkého rozpätia brnenského aquaparku.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2012",
 chapter="89535",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2012",
 month="january",
 pages="1--8",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}