Detail publikace

VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTI V TLAKU CIHEL PLNÝCH ZABUDOVANÝCH V KONSTRUKCI

BROŽOVSKÝ, J. BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTI V TLAKU CIHEL PLNÝCH ZABUDOVANÝCH V KONSTRUKCI

Český název

VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTI V TLAKU CIHEL PLNÝCH ZABUDOVANÝCH V KONSTRUKCI

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při stavebně technických průzkumech zděných konstrukcích se setkáváme s potřebou určení pevnostních charakteristik zděných kusových materiálů. V ČSN 73 0038 v čl. 3.1.6 jsou definovány podmínky, kdy je nezbytné ověřit vlastnosti materiálů zkouškami. V příloze P3.2.2. bod 2) se připouští zjišťování pevností s využitím nedestruktivních metod zkoušení za předpokladu, že jsou k dispozici potřebné kalibrační vztahy. Na rozdíl od nedestruktivních metod zkoušení betonu nejsou zkušební metody pro cihlářské výrobky kodifikovány v příslušní ČSN a nejsou tudíž i k dispozici potřebné kalibrační vztahy.

Český abstrakt

Při stavebně technických průzkumech zděných konstrukcích se setkáváme s potřebou určení pevnostních charakteristik zděných kusových materiálů. V ČSN 73 0038 v čl. 3.1.6 jsou definovány podmínky, kdy je nezbytné ověřit vlastnosti materiálů zkouškami. V příloze P3.2.2. bod 2) se připouští zjišťování pevností s využitím nedestruktivních metod zkoušení za předpokladu, že jsou k dispozici potřebné kalibrační vztahy. Na rozdíl od nedestruktivních metod zkoušení betonu nejsou zkušební metody pro cihlářské výrobky kodifikovány v příslušní ČSN a nejsou tudíž i k dispozici potřebné kalibrační vztahy.

Klíčová slova

cihly, nedstruktivní zkoušení

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

ČNDT

Strany od

24

Strany do

28

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT8630,
 author="Jiří {Brožovský} and Jiří {Brožovský}",
 title="VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTI V TLAKU CIHEL PLNÝCH ZABUDOVANÝCH V KONSTRUKCI",
 annote="Při stavebně technických průzkumech zděných konstrukcích se setkáváme s potřebou určení pevnostních charakteristik zděných kusových materiálů. V ČSN 73 0038 v čl. 3.1.6 jsou definovány podmínky, kdy je nezbytné ověřit vlastnosti materiálů zkouškami. V příloze P3.2.2. bod 2) se připouští zjišťování pevností s využitím nedestruktivních metod zkoušení za předpokladu, že jsou k dispozici potřebné kalibrační vztahy. Na rozdíl od nedestruktivních metod zkoušení betonu nejsou zkušební metody pro cihlářské výrobky kodifikovány v příslušní ČSN a nejsou tudíž i k dispozici potřebné kalibrační vztahy.",
 address="ČNDT",
 booktitle="Non-destructice testing of civil material and constructions",
 chapter="8630",
 edition="WORKSHOP NDT CMC 2003",
 institution="ČNDT",
 year="2003",
 month="january",
 pages="24",
 publisher="ČNDT",
 type="conference paper"
}