Detail publikace

NÁVRH PALUBNÍHO ZDROJE ENERGIE MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2

SYNEK, M., SZABÓ, I., SINGULE, V.

Originální název

NÁVRH PALUBNÍHO ZDROJE ENERGIE MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2

Český název

NÁVRH PALUBNÍHO ZDROJE ENERGIE MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek pojednává o návrhu palubního zdroje energie pro lokomoční subsystém autonomního lokomočního robotu Vutbot 2. Jedná se zejména o návrh vlastního zdroje elektrické energie, návrh monitoringu stavu akumulátorových trakčních baterií a v návrh komunikace těchto prvků s nadřazeným systémem. Důraz je především kladen na modulární stavbu. Jednotlivé moduly jsou jak z nově vyvíjených a vyrobených součástí, tak z běžně dostupných stavebních prvků (komponent). Celý systém je sestaven z funkčních a montážních bloků jako maximálně otevřený pro nejrůznější aplikace.

Český abstrakt

Tento článek pojednává o návrhu palubního zdroje energie pro lokomoční subsystém autonomního lokomočního robotu Vutbot 2. Jedná se zejména o návrh vlastního zdroje elektrické energie, návrh monitoringu stavu akumulátorových trakčních baterií a v návrh komunikace těchto prvků s nadřazeným systémem. Důraz je především kladen na modulární stavbu. Jednotlivé moduly jsou jak z nově vyvíjených a vyrobených součástí, tak z běžně dostupných stavebních prvků (komponent). Celý systém je sestaven z funkčních a montážních bloků jako maximálně otevřený pro nejrůznější aplikace.

Rok RIV

2004

Vydáno

19.11.2003

Nakladatel

VŠB TU Ostrava, FS, katedra robotechniky

Místo

Ostrava

ISBN

80-248-0494-8

Kniha

Servisní robotika

Strany od

24

Strany do

29

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT8597,
 author="Miloš {Synek} and István {Szabó} and Vladislav {Singule}",
 title="NÁVRH PALUBNÍHO ZDROJE ENERGIE MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2",
 annote="Tento článek pojednává o návrhu palubního zdroje energie pro lokomoční subsystém autonomního lokomočního robotu Vutbot 2. Jedná se zejména o návrh vlastního zdroje elektrické energie, návrh monitoringu stavu akumulátorových trakčních baterií a v návrh komunikace těchto prvků s nadřazeným systémem. Důraz je především kladen na modulární stavbu. Jednotlivé moduly jsou jak z nově vyvíjených a vyrobených součástí, tak z běžně dostupných stavebních prvků (komponent). Celý systém je sestaven z funkčních a montážních bloků jako maximálně otevřený pro nejrůznější aplikace.",
 address="VŠB TU Ostrava, FS, katedra robotechniky",
 booktitle="Servisní robotika",
 chapter="8597",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB TU Ostrava, FS, katedra robotechniky",
 year="2003",
 month="november",
 pages="24--29",
 publisher="VŠB TU Ostrava, FS, katedra robotechniky",
 type="conference paper"
}