Detail publikace

Stálost kompozitů vyztužených skleněnými vlákny ve vodném prostředí

BÁLKOVÁ, R., SMRTKA, O., BUREŠOVÁ, A., ČECH, V., PODEŠVA, P.

Originální název

Stálost kompozitů vyztužených skleněnými vlákny ve vodném prostředí

Český název

Stálost kompozitů vyztužených skleněnými vlákny ve vodném prostředí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Z teoretické i průmyslové praxe je dobře známý vliv vlastností mezifáze na konečné vlastnosti kompozitu. Charakter vazby mezi vláknem a matricí, její pevnost a tuhost ovlivňují především efektivitu přenosu napětí. Pro výsledné aplikace je tedy nutné pro daný systém vlákno-matrice správně zvolit a nanést vhodnou povrchovou úpravu a proměřit kvalitu vzniklé mezifáze. Častým nedostatkem komerční úpravy skleněných vláken zvané "sizing" je nízká hydrolytická stabilita a hustota vzniklých hydrosiloxanových vazeb. Alternativním řešením v oblasti zdokonalování typů povrchových úprav vláken, využitým v této práci, je plasmová úprava. Monomerem byl vinyltriethoxysilan (VTEO). Kvalita vazby vlákno-matrice byla na makroskopické škále měřena na krátkých trámečcích v tříbodovém ohybu. Výsledky byly srovnány se vzorky vyztuženými vlákny povrchově upravenými různě koncentrovanými vodnými roztoky VTEO a vliv zmíněných úprav na interlaminární smykovou pevnost byl vztažen ke vzorkům vyztužených vlákny neupravenými. Cílem práce bylo studium vlivu vodného prostředí rozdílné teploty na pevnost mezifáze, jejíž složení bylo ovlivněno a dáno jedním typem látky (VTEO) nanesenou různou technologií, v závislosti na čase.

Český abstrakt

Z teoretické i průmyslové praxe je dobře známý vliv vlastností mezifáze na konečné vlastnosti kompozitu. Charakter vazby mezi vláknem a matricí, její pevnost a tuhost ovlivňují především efektivitu přenosu napětí. Pro výsledné aplikace je tedy nutné pro daný systém vlákno-matrice správně zvolit a nanést vhodnou povrchovou úpravu a proměřit kvalitu vzniklé mezifáze. Častým nedostatkem komerční úpravy skleněných vláken zvané "sizing" je nízká hydrolytická stabilita a hustota vzniklých hydrosiloxanových vazeb. Alternativním řešením v oblasti zdokonalování typů povrchových úprav vláken, využitým v této práci, je plasmová úprava. Monomerem byl vinyltriethoxysilan (VTEO). Kvalita vazby vlákno-matrice byla na makroskopické škále měřena na krátkých trámečcích v tříbodovém ohybu. Výsledky byly srovnány se vzorky vyztuženými vlákny povrchově upravenými různě koncentrovanými vodnými roztoky VTEO a vliv zmíněných úprav na interlaminární smykovou pevnost byl vztažen ke vzorkům vyztužených vlákny neupravenými. Cílem práce bylo studium vlivu vodného prostředí rozdílné teploty na pevnost mezifáze, jejíž složení bylo ovlivněno a dáno jedním typem látky (VTEO) nanesenou různou technologií, v závislosti na čase.

Rok RIV

2003

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

Dům techniky PLzeň, s.r.o

Místo

Karlovy Vary, ČR

Strany od

266

Strany do

535

Strany počet

270

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT8361,
 author="Radka {Bálková} and Ondřej {Smrtka} and Alena {Grycová} and Vladimír {Čech} and Pavel {Podešva}",
 title="Stálost kompozitů vyztužených skleněnými vlákny ve vodném prostředí",
 annote="Z teoretické i průmyslové praxe je dobře známý vliv vlastností mezifáze na konečné vlastnosti kompozitu. Charakter vazby mezi vláknem a matricí, její pevnost a tuhost ovlivňují především efektivitu přenosu napětí. Pro výsledné aplikace je tedy nutné pro daný systém vlákno-matrice správně zvolit a nanést vhodnou povrchovou úpravu a proměřit kvalitu vzniklé mezifáze. Častým nedostatkem komerční úpravy skleněných vláken zvané "sizing" je nízká hydrolytická stabilita a hustota vzniklých hydrosiloxanových vazeb. Alternativním řešením v oblasti zdokonalování typů povrchových úprav vláken, využitým v této práci, je plasmová úprava. Monomerem byl vinyltriethoxysilan (VTEO). Kvalita vazby vlákno-matrice byla na makroskopické škále měřena na krátkých trámečcích v tříbodovém ohybu. Výsledky byly srovnány se vzorky vyztuženými vlákny povrchově upravenými různě koncentrovanými vodnými roztoky VTEO a vliv zmíněných úprav na interlaminární smykovou pevnost byl vztažen ke vzorkům vyztužených vlákny neupravenými. Cílem práce bylo studium vlivu vodného prostředí rozdílné teploty na pevnost mezifáze, jejíž složení bylo ovlivněno a dáno jedním typem látky (VTEO) nanesenou různou technologií, v závislosti na čase.",
 address="Dům techniky PLzeň, s.r.o",
 booktitle="Reinforced Plastic",
 chapter="8361",
 institution="Dům techniky PLzeň, s.r.o",
 year="2003",
 month="january",
 pages="266",
 publisher="Dům techniky PLzeň, s.r.o",
 type="conference paper"
}