Detail publikace

Numerická simulace proudění v modelu plic s ústní dutinou

ELCNER, J. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Numerical simulation of air flow in a model of lungs with mouth cavity

Český název

Numerická simulace proudění v modelu plic s ústní dutinou

Anglický název

Numerical simulation of air flow in a model of lungs with mouth cavity

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The air flow in a realistic geometry of human lung extended of mouth cavity is simulated with computational flow dynamics approach as stationary inspiration. Geometry used for the simulation includes mouth cavity, larynx, trachea and bronchial tree to the seventh generation of branching. Unsteady RANS approach were used for the air flow simulation. Velocities corresponding to 15, 30 and 60 l/min of flow rate were set as boundary layer at the inlet to the model. These flow rates are frequently used for representation of human activity with context of breathing. Physical phenomenons in various part of model during this different flow rates were discussed with respect for future investigation of particle deposition.

Český abstrakt

Proudění v realistické geometrii lidských plic rozšířených o ústní dutinu je simulováno pomocí CFD jako stacionární nádech. Geometrie použitá při simulaci obsahuje ústní dutinu, hrtan, tracheu a bronchiální strom do sedmé generace větvení. Pro modelování proudových polí byl využit nestacionární RANS model. Jako okrajová podmínka byly použity rychlosti odpovídající průtoku 15, 30 a 60 l/min. Tyto objemové toky jsou často používanými režimy při popisu lidské aktivity ve vztahu k dýchání. V článku byly diskutovány fyzikální děje v různých částech modelu se zaměřením na budoucí výzkum depozice částic.

Anglický abstrakt

The air flow in a realistic geometry of human lung extended of mouth cavity is simulated with computational flow dynamics approach as stationary inspiration. Geometry used for the simulation includes mouth cavity, larynx, trachea and bronchial tree to the seventh generation of branching. Unsteady RANS approach were used for the air flow simulation. Velocities corresponding to 15, 30 and 60 l/min of flow rate were set as boundary layer at the inlet to the model. These flow rates are frequently used for representation of human activity with context of breathing. Physical phenomenons in various part of model during this different flow rates were discussed with respect for future investigation of particle deposition.

Klíčová slova

Plíce, proudění, CFD

Rok RIV

2011

Vydáno

22.11.2011

Nakladatel

Technical University of Liberec

Místo

Jičín

ISBN

978-80-7372-784-0

Kniha

EPJ Web of Conferences

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT75213,
 author="Jakub {Elcner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Numerical simulation of air flow in a model of lungs with mouth cavity",
 annote="The air flow in a realistic geometry of human lung extended of mouth cavity is simulated with computational flow dynamics approach as stationary inspiration. Geometry used for the simulation includes mouth cavity, larynx, trachea and bronchial tree to the seventh generation of branching. Unsteady RANS approach were used for the air flow simulation. Velocities corresponding to 15, 30 and 60 l/min of flow rate were set as boundary layer at the inlet to the model. These flow rates are frequently used for representation of human activity with context of breathing. Physical phenomenons in various part of model during this different flow rates were discussed with respect for future investigation of particle deposition.",
 address="Technical University of Liberec",
 booktitle="EPJ Web of Conferences",
 chapter="75213",
 doi="10.1051/epjconf/20122501013",
 howpublished="online",
 institution="Technical University of Liberec",
 number="2012",
 year="2011",
 month="november",
 pages="1--5",
 publisher="Technical University of Liberec",
 type="conference paper"
}