Detail publikace

Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru.

JAROŠ, M. KATOLICKÝ, J.

Originální název

Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru.

Český název

Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru.

Anglický název

Complex CFD simulation of solar heated space.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá CFD simulací tepelných a proudových poměrů v proskleném půdním prostoru - tzv. solárním skleníku. Cílem simulace bylo optimalizovat nasávání ohřátého vzduchu do vzduchotechniky. Úloha byla řešena ve třech etapách. Nejprve byl na 2-rozměrném modelu příčného řezu modelován solární ohřev prostoru, poté byl vytvořen 3-rozměrný model sání vzduchu do ventilačního systému. V současnosti je zpracováván komplexní 3-rozměrný model zahrnující oba problémy. Na základě získaných výsledků byla navržena úprava stávajícího stavu, vedoucí k lepšímu využití předehřátého vzduchu.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá CFD simulací tepelných a proudových poměrů v proskleném půdním prostoru - tzv. solárním skleníku. Cílem simulace bylo optimalizovat nasávání ohřátého vzduchu do vzduchotechniky. Úloha byla řešena ve třech etapách. Nejprve byl na 2-rozměrném modelu příčného řezu modelován solární ohřev prostoru, poté byl vytvořen 3-rozměrný model sání vzduchu do ventilačního systému. V současnosti je zpracováván komplexní 3-rozměrný model zahrnující oba problémy. Na základě získaných výsledků byla navržena úprava stávajícího stavu, vedoucí k lepšímu využití předehřátého vzduchu.

Anglický abstrakt

The paper deals with the CFD simulation of airflow patterns and temperature fields in glazed attic - s.c. solar hothouse. The task has been lead with the aim, to optimize the utilization of preheated air, which is used for ventilation purposes. The task is solved in three stages. First, the 2-dimensional model of cross section was used for simulation of solar heating. Then the 3-dimensional model of air suction into the HVAC system was employed. In the present, the complex 3-D model, which includes both problems, is treated. On basis of obtained results, an improvement of performance of solar hothouse was proposed.

Klíčová slova

CFD simulace, solární skleník, větrání, solární energie.

Rok RIV

2002

Vydáno

07.11.2002

Nakladatel

IBPSA-CZ

Místo

Praha

ISBN

80-02-01515-0

Kniha

Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002

Strany od

65

Strany do

69

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT7503,
 author="Michal {Jaroš} and Jaroslav {Katolický}",
 title="Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru.",
 annote="Příspěvek se zabývá CFD simulací tepelných a proudových poměrů v proskleném půdním prostoru - tzv. solárním skleníku. Cílem simulace bylo optimalizovat nasávání ohřátého vzduchu do vzduchotechniky. Úloha byla řešena ve třech etapách. Nejprve byl na 2-rozměrném modelu příčného řezu modelován solární ohřev prostoru, poté byl vytvořen 3-rozměrný model sání vzduchu do ventilačního systému. V současnosti je zpracováván komplexní 3-rozměrný model zahrnující oba problémy. Na základě získaných výsledků byla navržena úprava stávajícího stavu, vedoucí k lepšímu využití předehřátého vzduchu.",
 address="IBPSA-CZ",
 booktitle="Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002",
 chapter="7503",
 institution="IBPSA-CZ",
 year="2002",
 month="november",
 pages="65--69",
 publisher="IBPSA-CZ",
 type="conference paper"
}