Detail publikace

DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE

VLAŠIC, F. NOHÁL, L. GEJDOŠ, P. MAZAL, P.

Originální název

DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE

Český název

DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE

Anglický název

FATIGUE DAMAGE DETECTION IN CONSTRUCTION MATERIALS USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktivní metody testování - akustické emise. Naměřené výsledky slouží především ke studijním účelům a tvorbě podkladů pro výuku na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Společně se záznamem rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic lze získat názorné ukázky včasné identifikace vzniku a šíření únavových trhlin ve zkoumaných materiálech.

Český abstrakt

Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktivní metody testování - akustické emise. Naměřené výsledky slouží především ke studijním účelům a tvorbě podkladů pro výuku na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Společně se záznamem rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic lze získat názorné ukázky včasné identifikace vzniku a šíření únavových trhlin ve zkoumaných materiálech.

Anglický abstrakt

The article deals with monitoring of construction materials cyclic degradation in high-cycle area using non-destructive method - acoustic emission. The measured results used primarily for creation of teaching materials and educational purposes at the Faculty of Mechanical Engineering in Brno. The demonstration of early identification of fatigue cracks creation and propagation in the tested materials may be obtained together with the record of resonant frequency of loading equipment RUMUL Cracktronic.

Klíčová slova

akustická emise, únavové zatěžování, šíření trhliny, rezonanční frekvence

Rok RIV

2011

Vydáno

09.11.2011

Nakladatel

CNDT, VUT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4358-7

Kniha

NDE for Safety / Defektoskopie 2011

Edice

2011

Číslo edice

1

Strany od

207

Strany do

214

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT74864,
 author="František {Vlašic} and Libor {Nohál} and Pavel {Gejdoš} and Pavel {Mazal}",
 title="DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE",
 annote="Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktivní metody testování - akustické emise. Naměřené výsledky slouží především ke studijním účelům a tvorbě podkladů pro výuku na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Společně se záznamem rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic lze získat názorné ukázky včasné identifikace vzniku a šíření únavových trhlin ve zkoumaných materiálech.",
 address="CNDT, VUT",
 booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2011",
 chapter="74864",
 edition="2011",
 howpublished="print",
 institution="CNDT, VUT",
 year="2011",
 month="november",
 pages="207--214",
 publisher="CNDT, VUT",
 type="conference paper"
}