Detail publikace

Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise

NOHÁL, L. MAZAL, P.

Originální název

Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise

Český název

Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise

Anglický název

AN IDENTIFICATION OF AUTOMOTIVE GEARBOX COMPONENTS DAMAGE USING ACOUSTIC EMISSION

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V tomto článku jsou prezentovány výsledky z druhé série experimentů provedených na automobilové převodovce MQ 200, jejichž účelem byla detekce poškození součástí převodovky pomocí akustické emise. V experimentech, které probíhaly v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně, byly vytvořeny umělé defekty ozubeného kola 5.převodového stupně. Záměrem experimentů bylo vyhodnotit možnosti identifikace poškození v produkční převodovce a ověřit metodiku měření z předchozích zkoušek pro tento typ poškození. Jako komparační parametr byla užita metoda měření teploty na skříni převodovky. Výsledky experimentu naznačují použitelnost metodiky zkoušení i pro nově zvolený typ poškození.

Český abstrakt

V tomto článku jsou prezentovány výsledky z druhé série experimentů provedených na automobilové převodovce MQ 200, jejichž účelem byla detekce poškození součástí převodovky pomocí akustické emise. V experimentech, které probíhaly v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně, byly vytvořeny umělé defekty ozubeného kola 5.převodového stupně. Záměrem experimentů bylo vyhodnotit možnosti identifikace poškození v produkční převodovce a ověřit metodiku měření z předchozích zkoušek pro tento typ poškození. Jako komparační parametr byla užita metoda měření teploty na skříni převodovky. Výsledky experimentu naznačují použitelnost metodiky zkoušení i pro nově zvolený typ poškození.

Anglický abstrakt

In this article there are presented the results of the second series of experiments with the gearbox MQ 200, whose purpose was the damage detection of gearbox components using acoustic emission method. In experiments, which took place in the laboratories of the Institute of Machine and Industrial Design of the Brno University of Technology, were created artificial defects in a cogwheel of fifth speed gear. The aim of the experiments was to evaluate the possibility of damage identification in production gearbox and verify the measurement methodology of previous tests for this type of damage. As a comparative parameter was used the temperature measured on the gearbox surface. The results from experiments suggest the suitability of the testing methodology for the newly chosen type of damage.

Klíčová slova

akustická emise, detekce poškození, převodovka, uměle vytvořený defekt

Rok RIV

2011

Vydáno

09.11.2011

Nakladatel

ČNDT, VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4358-7

Kniha

NDE for Safety / Defektoskopie 2011

Edice

2011

Číslo edice

1

Strany od

107

Strany do

114

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT74863,
 author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal}",
 title="Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise",
 annote="V tomto článku jsou prezentovány výsledky z druhé série experimentů provedených na automobilové převodovce MQ 200, jejichž účelem byla detekce poškození součástí převodovky pomocí akustické emise. V experimentech, které probíhaly v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně, byly vytvořeny umělé defekty ozubeného kola 5.převodového stupně. Záměrem experimentů bylo vyhodnotit možnosti identifikace poškození v produkční převodovce a ověřit metodiku měření z předchozích zkoušek pro tento typ poškození. Jako komparační parametr byla užita metoda měření teploty na skříni převodovky. Výsledky experimentu naznačují použitelnost metodiky zkoušení i pro nově zvolený typ poškození.",
 address="ČNDT, VUT v Brně",
 booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2011",
 chapter="74863",
 edition="2011",
 howpublished="print",
 institution="ČNDT, VUT v Brně",
 year="2011",
 month="november",
 pages="107--114",
 publisher="ČNDT, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}