Detail publikace

DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY

HORT, F. VLAŠIC, F. MAZAL, P. MAZŮREK, I.

Originální název

DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY

Český název

DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY

Anglický název

DETECTION OF DAMAGE OF THE AUTOMOBILE GEARBOX

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je podána základní informace o průběhu experimentu zaměřeného na identifikaci poškození automobilové převodovky Škody Fabia s využitím metody akustické emise. Experiment probíhal v laboratoři Ústavu konstruování VUT v Brně a spočíval v měření signálu z nepoškozené a poškozené převodovky za různých provozních podmínek. Na převodovce bylo uměle poškozeno ozubené kolo na 5 rychlostním stupni a jehlové ložisko volnoběhu. Cílem experimentu bylo porovnat výsledky měření hlukové emise převodovky se záznamem signálu akustické emise a hladinou vibrací. Současně byla měřena teplota na skříni. V článku jsou prezentovány první výsledky měření, které ukazují na vhodnost zvolené metodiky zkoušení.

Český abstrakt

V příspěvku je podána základní informace o průběhu experimentu zaměřeného na identifikaci poškození automobilové převodovky Škody Fabia s využitím metody akustické emise. Experiment probíhal v laboratoři Ústavu konstruování VUT v Brně a spočíval v měření signálu z nepoškozené a poškozené převodovky za různých provozních podmínek. Na převodovce bylo uměle poškozeno ozubené kolo na 5 rychlostním stupni a jehlové ložisko volnoběhu. Cílem experimentu bylo porovnat výsledky měření hlukové emise převodovky se záznamem signálu akustické emise a hladinou vibrací. Současně byla měřena teplota na skříni. V článku jsou prezentovány první výsledky měření, které ukazují na vhodnost zvolené metodiky zkoušení.

Anglický abstrakt

This contribution presents basic information about the experiment focused on identification of damage of the automobile gearbox (Škoda Fabia) with usage of acoustic emission method. The experiment was implemented in the test room of Institute of Machine and Industrial Design of BUT. It consisted of measuring of signal of an intact and a damaged gearbox during different functional conditions. In the gearbox the needle bearing and tooth wheel in fifth speed gear was artificially damaged. The goal of this experiment was to compare the records of measurement of noise emission with acoustic emission signal and level of vibration. Simultaneously the temperature of gear housing was measured. In article the first measurements that show the suitability of the chosen methodology for testing are presented.

Klíčová slova

akustická emise, převodovka, hluková emise, vibrace

Rok RIV

2011

Vydáno

01.04.2011

Nakladatel

Tiret

Místo

Praha

Strany od

21

Strany do

25

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT74851,
 author="Filip {Hort} and František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Ivan {Mazůrek}",
 title="DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY",
 annote="V příspěvku je podána základní informace o průběhu experimentu zaměřeného na identifikaci poškození automobilové převodovky Škody Fabia s využitím metody akustické emise. Experiment probíhal v laboratoři Ústavu konstruování VUT v Brně a spočíval v měření signálu z nepoškozené a poškozené převodovky za různých provozních podmínek. Na převodovce bylo uměle poškozeno ozubené kolo na 5 rychlostním stupni a jehlové ložisko volnoběhu. Cílem experimentu bylo porovnat výsledky měření hlukové emise převodovky se záznamem signálu akustické emise a hladinou vibrací. Současně byla měřena teplota na skříni. V článku jsou prezentovány první výsledky měření, které ukazují na vhodnost zvolené metodiky zkoušení.",
 address="Tiret",
 chapter="74851",
 institution="Tiret",
 journal="NDT Welding Bulletin",
 number="1",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="april",
 pages="21--25",
 publisher="Tiret",
 type="journal article"
}