Detail publikace

Vybrané aspekty modelování hospodářského cyklu

POMĚNKOVÁ, J.

Originální název

Vybrané aspekty modelování hospodářského cyklu

Český název

Vybrané aspekty modelování hospodářského cyklu

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Analýza hospodářského cyklu zahrnuje řadu metod sloužících k poznání a popisu chování pravidelných fluktuací ekonomické aktivity kolem dlouhodobého trendu. Jednotlivé metody na sebe navazují, vzájemně se doplňují a pomáhají vytvořit ucelený obraz o chování hospodářských cyklů. Předkládaná publikace je rozdělena do tří koncepčních celků realizovaných prostřednictvím sedmi základních kapitol. První koncepční celek se zabývá uvedením do diskutované problematiky a seznámením čtenáře s datovou základnou, na které budou prováděny empirické analýzy. Druhý koncepční celek věnuje pozornost jednotlivým metodám empirické analýzy hospodářského cyklu a jejich aplikaci. Třetí koncepční celek uzavírá práci diskusí nad zjištěnými fakty a závěrem obsahujícím doporučení pro aplikační výzkum v oblasti hospodářských cyklů.

Český abstrakt

Analýza hospodářského cyklu zahrnuje řadu metod sloužících k poznání a popisu chování pravidelných fluktuací ekonomické aktivity kolem dlouhodobého trendu. Jednotlivé metody na sebe navazují, vzájemně se doplňují a pomáhají vytvořit ucelený obraz o chování hospodářských cyklů. Předkládaná publikace je rozdělena do tří koncepčních celků realizovaných prostřednictvím sedmi základních kapitol. První koncepční celek se zabývá uvedením do diskutované problematiky a seznámením čtenáře s datovou základnou, na které budou prováděny empirické analýzy. Druhý koncepční celek věnuje pozornost jednotlivým metodám empirické analýzy hospodářského cyklu a jejich aplikaci. Třetí koncepční celek uzavírá práci diskusí nad zjištěnými fakty a závěrem obsahujícím doporučení pro aplikační výzkum v oblasti hospodářských cyklů.

Klíčová slova

filtrační techniky, časová a frekvenční doména, hospodářský cyklus, ekonomická aktivita

Rok RIV

2011

Vydáno

20.12.2011

Nakladatel

Konvoj

Místo

Brno

ISBN

978-80-7302-161-0

Edice

vědecké monografie

Číslo edice

1

Strany počet

149

Dokumenty

BibTex


@book{BUT74480,
 author="Jitka {Poměnková}",
 title="Vybrané aspekty modelování hospodářského cyklu",
 annote="Analýza hospodářského cyklu zahrnuje řadu metod sloužících k poznání a popisu chování pravidelných fluktuací ekonomické aktivity kolem dlouhodobého trendu. Jednotlivé metody na sebe navazují, vzájemně se doplňují a pomáhají vytvořit ucelený obraz o chování hospodářských cyklů.

Předkládaná publikace je rozdělena do tří koncepčních celků realizovaných prostřednictvím sedmi základních kapitol. První koncepční celek se zabývá uvedením do diskutované problematiky a seznámením čtenáře s datovou základnou, na které budou prováděny empirické analýzy. Druhý koncepční celek věnuje pozornost jednotlivým metodám empirické analýzy hospodářského cyklu a jejich aplikaci. Třetí koncepční celek uzavírá práci diskusí nad zjištěnými fakty a závěrem obsahujícím doporučení pro aplikační výzkum v oblasti hospodářských cyklů.",
 address="Konvoj",
 chapter="74480",
 edition="vědecké monografie",
 howpublished="print",
 institution="Konvoj",
 year="2011",
 month="december",
 publisher="Konvoj",
 type="book"
}