Detail publikace

Stabilita MR efektu v průběhu dlouhodobého zatěžování

ROUPEC, J. MAZŮREK, I.

Originální název

Stability of magnetorheological effect during long term operation

Český název

Stabilita MR efektu v průběhu dlouhodobého zatěžování

Anglický název

Stability of magnetorheological effect during long term operation

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article describes a determination of stability of magnetorheological (MR) effect during long term operation. The operation carried out in a cus-tom design rheometer, which is built in a mechanical pulsator. The rheom-eter design allows measurement of the rheological properties of MR fluid and its exposure to a long-term loading simultaneously, without any ma-nipulation of the measured sample. The operation ran under conditions which correspond to real conditions in the automotive MR damper. The results of long term operation show that during the durability test an yield stress increased up to five times in off-state due to in-use-thickening (IUT). The same increase was identified in on-state. These results disprove a hy-pothesis that a measurable decreasing of MR effect due to the degradation of magnetic properties arises during the long term operation.

Český abstrakt

Článek popisuje určení stability magnetoreologického (MR) efektu během dlouhodobého zatěžování. Zatěžování probíhalo na slit-flow reometru vlastní konstrukce, který je zabudován v mechanickém pulzátoru. Kon-strukce reometru umožňuje zároveň měřit reologické vlastnosti MR kapa-liny a zároveň ji podrobovat dlouhodobému zatěžování, aniž by došlo k manipulaci s měřeným vzorkem. Zatěžování probíhá za podmínek, které odpovídají reálným podmínkám v automobilovém MR tlumiči. Výsledky dlouhodobého zatěžování ukazují, že v průběhu testu došlo až k pětinásob-nému navýšení meze kluzu v neaktivovaném stavu vlivem provozního houstnutí. Stejné navýšení bylo identifikováno v aktivovaném stavu. Tyto výsledky vyvracejí hypotézu, že v průběhu dlouhodobého zatěžování do-chází k měřitelnému snižování MR efektu vlivem zhoršených magnetických vlastností částic.

Anglický abstrakt

The article describes a determination of stability of magnetorheological (MR) effect during long term operation. The operation carried out in a cus-tom design rheometer, which is built in a mechanical pulsator. The rheom-eter design allows measurement of the rheological properties of MR fluid and its exposure to a long-term loading simultaneously, without any ma-nipulation of the measured sample. The operation ran under conditions which correspond to real conditions in the automotive MR damper. The results of long term operation show that during the durability test an yield stress increased up to five times in off-state due to in-use-thickening (IUT). The same increase was identified in on-state. These results disprove a hy-pothesis that a measurable decreasing of MR effect due to the degradation of magnetic properties arises during the long term operation.

Klíčová slova

magnetoreologická kapalina, MR kapalina, mez kluzu, viskozita, LDE, dlouhodobé zatěžování

Rok RIV

2011

Vydáno

19.09.2011

Nakladatel

Springer-Verlag

Místo

Berlin Heidelberg

ISBN

978-3-642-23243-5

Kniha

Mechatronics

Strany od

561

Strany do

567

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT74066,
 author="Jakub {Roupec} and Ivan {Mazůrek}",
 title="Stability of magnetorheological effect during long term operation",
 annote="The article describes a determination of stability of magnetorheological (MR) effect during long term operation. The operation carried out in a cus-tom design rheometer, which is built in a mechanical pulsator. The rheom-eter design allows measurement of the rheological properties of MR fluid and its exposure to a long-term loading simultaneously, without any ma-nipulation of the measured sample. The operation ran under conditions which correspond to real conditions in the automotive MR damper. The results of long term operation show that during the durability test an yield stress increased up to five times in off-state due to in-use-thickening (IUT). The same increase was identified in on-state. These results disprove a hy-pothesis that a measurable decreasing of MR effect due to the degradation of magnetic properties arises during the long term operation.",
 address="Springer-Verlag",
 booktitle="Mechatronics",
 chapter="74066",
 howpublished="print",
 institution="Springer-Verlag",
 year="2011",
 month="september",
 pages="561--567",
 publisher="Springer-Verlag",
 type="conference paper"
}