Detail publikace

Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009

DUMBROVSKÝ, M. PAVLÍK, F. SOBOTKOVÁ, V. UHROVÁ, J. PODHRÁZSKÁ, J.

Originální název

Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009

Český název

Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje analýzu faktorů rozhodujících pro tvorbu povrchového odtoku a vznik erozních procesů v povodí Luhy při povodňové situaci v roce 2009. Řešení povodí Luhy patří z tohoto hlediska k nejvíce ohroženým zemím. Povodně jako extrémní hydrologické jevy v poslední době ukazují, že v České republice je třeba věnovat také pozornost ochranným preventivním opatřením.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje analýzu faktorů rozhodujících pro tvorbu povrchového odtoku a vznik erozních procesů v povodí Luhy při povodňové situaci v roce 2009. Řešení povodí Luhy patří z tohoto hlediska k nejvíce ohroženým zemím. Povodně jako extrémní hydrologické jevy v poslední době ukazují, že v České republice je třeba věnovat také pozornost ochranným preventivním opatřením.

Klíčová slova

povrchový odtok, eroze půdy, povodí, využití území, protipovodňová opatření

Rok RIV

2011

Vydáno

01.04.2011

Nakladatel

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Místo

Praha

ISSN

1214-5815

Periodikum

Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004

Ročník

19

Číslo

74

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT73304,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and František {Pavlík} and Veronika {Sobotková} and Jana {Uhrová} and Jana {Podhrázská}",
 title="Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009",
 annote="Příspěvek popisuje analýzu faktorů rozhodujících pro tvorbu povrchového odtoku a vznik erozních procesů v povodí Luhy při povodňové situaci v roce 2009. Řešení povodí Luhy patří z tohoto hlediska k nejvíce ohroženým zemím. Povodně jako extrémní hydrologické jevy v poslední době ukazují, že v České republice je třeba věnovat také pozornost ochranným preventivním opatřením.",
 address="Českomoravská komora pro pozemkové úpravy",
 chapter="73304",
 institution="Českomoravská komora pro pozemkové úpravy",
 journal="Pozemkové úpravy 2011",
 number="74",
 volume="19",
 year="2011",
 month="april",
 pages="1--6",
 publisher="Českomoravská komora pro pozemkové úpravy",
 type="journal article - other"
}