Detail publikace

Studium fotodegradace organických materiálů pro fotovoltaické aplikace

HEINRICHOVÁ, P. MOŽÍŠKOVÁ, P. ŠEDINA, M. WEITER, M.

Originální název

Studium fotodegradace organických materiálů pro fotovoltaické aplikace

Český název

Studium fotodegradace organických materiálů pro fotovoltaické aplikace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek se zabývá studiem rychlosti fotodegradace pi-konjugovaných polymerů Tg-PPV (blokový kopolymer derivátů poly(p-fenylen-vinelynu) s vysokou teplotou skelného přechodu) a P3HT (derivát polythiofenu). Stabilita polymerů byla studována rovněž v závislosti na použité transportní vrstvě pro nosiče nábojů (PEDOT, TiO2). Experiment byl navržen tak, aby připravené vzorky svou strukturou odpovídaly konstrukci klasického a inverzního fotovoltaického článku na bázi organických materiálů. Kinetika fotodegradace byla studována optickými metodami. Bylo zjištěno, že vliv PCBM na rychlost degradace je mnohem větší než vliv transportních vrstev.

Český abstrakt

Tento příspěvek se zabývá studiem rychlosti fotodegradace pi-konjugovaných polymerů Tg-PPV (blokový kopolymer derivátů poly(p-fenylen-vinelynu) s vysokou teplotou skelného přechodu) a P3HT (derivát polythiofenu). Stabilita polymerů byla studována rovněž v závislosti na použité transportní vrstvě pro nosiče nábojů (PEDOT, TiO2). Experiment byl navržen tak, aby připravené vzorky svou strukturou odpovídaly konstrukci klasického a inverzního fotovoltaického článku na bázi organických materiálů. Kinetika fotodegradace byla studována optickými metodami. Bylo zjištěno, že vliv PCBM na rychlost degradace je mnohem větší než vliv transportních vrstev.

Klíčová slova

fotodegradace, pi-konjugované polymery, transportní vrstva, organické solární články

Rok RIV

2011

Vydáno

01.01.2011

Místo

Brno

ISBN

978-80-254-8906-2

Kniha

Z. Remeš, M. Vaněček, A. Poruba Optical characterization methods in the solar cell research, Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference, 10.-13. 11. 2010

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

URL

BibTex


@inproceedings{BUT73224,
 author="Patricie {Heinrichová} and Petra {Možíšková} and Martin {Šedina} and Martin {Weiter}",
 title="Studium fotodegradace organických materiálů pro fotovoltaické aplikace",
 annote="Tento příspěvek se zabývá studiem rychlosti fotodegradace pi-konjugovaných polymerů Tg-PPV (blokový kopolymer derivátů poly(p-fenylen-vinelynu) s vysokou teplotou skelného přechodu) a P3HT (derivát polythiofenu). Stabilita polymerů byla studována rovněž v závislosti na použité transportní vrstvě pro nosiče nábojů (PEDOT, TiO2). Experiment byl navržen tak, aby připravené vzorky svou strukturou odpovídaly konstrukci klasického a inverzního fotovoltaického článku na bázi organických materiálů. Kinetika fotodegradace byla studována optickými metodami. Bylo zjištěno, že vliv PCBM na rychlost degradace je mnohem větší než vliv transportních vrstev.",
 booktitle="Z. Remeš, M. Vaněček, A. Poruba Optical characterization methods in the solar cell research, Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference, 10.-13. 11. 2010",
 chapter="73224",
 howpublished="print",
 year="2011",
 month="january",
 pages="1--5",
 type="conference paper"
}