Detail publikace

Dvě ekvivalentní obvodové realizace oscilátoru Ueda

HRUBOŠ, Z. GÖTTHANS, T. PETRŽELA, J.

Originální název

Two Equivalent Circuit Realizations of the Ueda's Oscillator

Český název

Dvě ekvivalentní obvodové realizace oscilátoru Ueda

Anglický název

Two Equivalent Circuit Realizations of the Ueda's Oscillator

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Synthesis, simulation and measurements of the sinusoidally driven chaotic Ueda's oscillator based on the state equations is presented in this brief paper. In the first part mathematical model of the Ueda's oscillator and his numerical time integration is discussed. In other part two equivalent conceptions in voltage mode respectively hybrid mode of the chaotic oscillator are presented and discussed. Those conceptions were experimentally verified in both time domain and frequency domain. Simulation and measurements results are compared.

Český abstrakt

V tomto článku jsou prezentovány dvě ekvivalentní obvodové realizace řízeného oscilátoru Ueda podložéné syntézou, simulacemi a měřením. První část je zaměřena na popis matemamatickým modelem oscilátoru Ueda a jeho numerickou integraci. V další části jsou prezentovány dvě koncepce obvodového zapojení chaotického oscilátoru v napěťovém a smíšeném módu. Obě dvě koncepce byly experimentálně ověřeny, jak v časové, tak ve frekvenční oblasti. Na závěr je provedeno srovnání simulací a praktických měření.

Anglický abstrakt

Synthesis, simulation and measurements of the sinusoidally driven chaotic Ueda's oscillator based on the state equations is presented in this brief paper. In the first part mathematical model of the Ueda's oscillator and his numerical time integration is discussed. In other part two equivalent conceptions in voltage mode respectively hybrid mode of the chaotic oscillator are presented and discussed. Those conceptions were experimentally verified in both time domain and frequency domain. Simulation and measurements results are compared.

Klíčová slova

Neautonomní oscilátor; differenciální rovnice; integratorová syntéza; chaos; stavový atraktor.

Rok RIV

2011

Vydáno

16.06.2011

Místo

Lodz, Polsko

ISBN

978-83-932075-0-3

Kniha

Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011

Strany od

694

Strany do

698

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT73041,
  author="Zdeněk {Hruboš} and Tomáš {Götthans} and Jiří {Petržela}",
  title="Two Equivalent Circuit Realizations of the Ueda's Oscillator",
  annote="Synthesis, simulation and measurements of the sinusoidally driven chaotic Ueda's oscillator based on the state equations is presented in this brief paper. In the first part mathematical model of the Ueda's oscillator and his numerical time integration is discussed. In other part two equivalent conceptions in voltage mode respectively hybrid mode of the chaotic oscillator are presented and discussed. Those conceptions were experimentally verified in both time domain and frequency domain. Simulation and measurements results are compared.",
  booktitle="Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011",
  chapter="73041",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2011",
  month="june",
  pages="694--698",
  type="conference paper"
}