Detail publikace

METODA AKUSTICKÉ EMISE A RENTGENOVÉ DIFRAKCE JAKO NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ DEGRADACE MATERIÁLU

VLAŠIC, F. MAZAL, P. NOHÁL, L. LIŠKUTÍN, P.

Originální název

ACOUSTIC EMISSION METHOD AND X-RAY DIFFRACTION AS INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF MATERIAL DEGRADATION

Český název

METODA AKUSTICKÉ EMISE A RENTGENOVÉ DIFRAKCE JAKO NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ DEGRADACE MATERIÁLU

Anglický název

ACOUSTIC EMISSION METHOD AND X-RAY DIFFRACTION AS INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF MATERIAL DEGRADATION

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals mainly with measurement and evaluation of acoustic emission signal (AE) in continues monitoring of surface strengthened wrought aluminium alloy EN AW-2017A/T4 using X-ray diffraction topography. Other models and approaches to evaluating the results of the AE signal, which are essential to identify the microscopic processes occurring in the structure of the material throughout the fatigue process are presented here. Non-destructive observation using X-ray diffraction (XRD) is focused primarily on the phase changes of mechanical properties where the AE signal showed increased activity. The main principle of the X-ray technique is to record directional distribution of mosaics blocks which are changed periodically by cyclic loading of the material. The measurements are supplemented by the record of resonant frequency changes of loading device RUMUL Cracktronic.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá především měřením a hodnocením signálu akustické emise (AE) při průběžném sledování povrchu vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW-2017A/T4 pomocí rentgenové difrakční topografie. Jsou zde prezentovány i další modely a přístupy vyhodnocování výsledků signálu AE, které slouží k základní identifikaci mikroskopických procesů probíhajících ve struktuře materiálu po celou dobu únavového procesu. Nedestruktivní pozorování pomocí rentgenové difrakce (XRD) je zaměřeno především na stádia změn mechanických vlastností kdy signál AE vykazoval zvýšenou aktivitu. Hlavním principem této rentgenografické techniky je zaznamenat směrovou distribuci mosaikových bloků, která se při cyklickém zatěžování materiálu periodicky mění. Měření jsou doplněna o záznamy změn rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic.

Anglický abstrakt

The paper deals mainly with measurement and evaluation of acoustic emission signal (AE) in continues monitoring of surface strengthened wrought aluminium alloy EN AW-2017A/T4 using X-ray diffraction topography. Other models and approaches to evaluating the results of the AE signal, which are essential to identify the microscopic processes occurring in the structure of the material throughout the fatigue process are presented here. Non-destructive observation using X-ray diffraction (XRD) is focused primarily on the phase changes of mechanical properties where the AE signal showed increased activity. The main principle of the X-ray technique is to record directional distribution of mosaics blocks which are changed periodically by cyclic loading of the material. The measurements are supplemented by the record of resonant frequency changes of loading device RUMUL Cracktronic.

Klíčová slova

metoda AE, rentgenová difrakce, slitina Al, únavové zatěžování

Rok RIV

2011

Vydáno

18.05.2011

Nakladatel

Tanger, Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-87294-22-2

Kniha

Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials

Edice

2011

Číslo edice

1

Strany od

123

Strany do

124

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT72888,
 author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Libor {Nohál} and Petr {Liškutín}",
 title="ACOUSTIC EMISSION METHOD AND X-RAY DIFFRACTION AS INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF MATERIAL DEGRADATION",
 annote="The paper deals mainly with measurement and evaluation of acoustic emission signal (AE) in continues monitoring of surface strengthened wrought aluminium alloy EN AW-2017A/T4 using X-ray diffraction topography. Other models and approaches to evaluating the results of the AE signal, which are essential to identify the microscopic processes occurring in the structure of the material throughout the fatigue process are presented here. Non-destructive observation using X-ray diffraction (XRD) is focused primarily on the phase changes of mechanical properties where the AE signal showed increased activity. The main principle of the X-ray technique is to record directional distribution of mosaics blocks which are changed periodically by cyclic loading of the material. The measurements are supplemented by the record of resonant frequency changes of loading device RUMUL Cracktronic.",
 address="Tanger, Ostrava",
 booktitle="Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials",
 chapter="72888",
 edition="2011",
 howpublished="print",
 institution="Tanger, Ostrava",
 year="2011",
 month="may",
 pages="123--124",
 publisher="Tanger, Ostrava",
 type="conference paper"
}