Detail publikace

Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V. PAVLÍK, F. UHROVÁ, J.

Originální název

Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka

Český název

Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá hodnocením ztráty půdy získaným měřením erozních rýh přímo na řešených pozemcích. Jako výzkumná plocha byla vybrána oblast katastrálního území v Jihomoravském kraji, velmi typická svým členitým reliéfem, kde převažují sprašové půdy. Měření se provádí přímo na výzkumných plochách, které se nachází na pozemku se sklonem nad 10 % s širokořádkovou plodinou pěstovanou po spádnici.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá hodnocením ztráty půdy získaným měřením erozních rýh přímo na řešených pozemcích. Jako výzkumná plocha byla vybrána oblast katastrálního území v Jihomoravském kraji, velmi typická svým členitým reliéfem, kde převažují sprašové půdy. Měření se provádí přímo na výzkumných plochách, které se nachází na pozemku se sklonem nad 10 % s širokořádkovou plodinou pěstovanou po spádnici.

Klíčová slova

vodní eroze, přívalové srážky, kvantifikace rýhové a mezirýhové eroze, ztráta půdy

Rok RIV

2011

Vydáno

01.06.2011

Nakladatel

VŠTE

Místo

České Budějovice

ISSN

1802-503X

Periodikum

Littera Scripta

Ročník

4

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

145

Strany do

154

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@article{BUT72736,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Veronika {Sobotková} and František {Pavlík} and Jana {Uhrová}",
 title="Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka",
 annote="Příspěvek se zabývá hodnocením ztráty půdy získaným měřením erozních rýh přímo na řešených pozemcích. Jako výzkumná plocha byla vybrána oblast katastrálního území v Jihomoravském kraji, velmi typická svým členitým reliéfem, kde převažují sprašové půdy. Měření se provádí přímo na výzkumných plochách, které se nachází na pozemku se sklonem nad 10 % s širokořádkovou plodinou pěstovanou po spádnici.",
 address="VŠTE",
 chapter="72736",
 institution="VŠTE",
 journal="Littera Scripta",
 number="1",
 volume="4",
 year="2011",
 month="june",
 pages="145--154",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}