Detail publikace

Změna chování MR kapalin během dlouhodobého provozu

ROUPEC, J. MAZŮREK, I. STRECKER, Z.

Originální název

Changing the behavior of MR fluids during long term operation

Český název

Změna chování MR kapalin během dlouhodobého provozu

Anglický název

Changing the behavior of MR fluids during long term operation

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article describes results of durability test of a magnetorheological fluid (MRF) which was carried out in a custom design rheometer. The rheometer design allows measurement of the rheological properties of MR fluid and its exposure to a long-term loading simultaneously, without any manipulation of the measured sample. Owing to this, changes of the two most important parameters describing the behavior of MR fluids - dynamic viscosity and yield stress - could be followed during the durability test. The dependence of yield stress and dynamic viscosity on temperature and magnetization current was evaluated. The results show a significant change of the yield strength (500%) during the durability test. Independence of the yield stress on the temperature was conclusively proven. The viscosity decreased by 35% from its initial value after dissipation of 9000kJ out of total 119000kJ and then remained the same until the end of the durability test. Viscosity dependence on temperature was evaluated.

Český abstrakt

V článku jsou popsány výsledky trvanlivostního testu magnetoreologické kapaliny (MRF), který byl proveden na reometru vlastní konstrukce. Konstrukce reometru umožňuje zároveň měřit reologické vlastnosti MR kapaliny a zároveň ji podrobovat dlouhodobému zatěžování, aniž by došlo k manipulaci s měřeným vzorkem. V průběhu životnostního testu tak bylo možné sledovat změnu dvou nejdůležitějších parametrů popisujících chování MR kapaliny - meze kluzu a viskozity. Mez kluzu i viskozita byly vyhodnoceny v závislosti na teplotě a magnetizačním proudu. Výsledky ukazují na výraznou změnu meze kluzu (500%) v průběhu životnostního testu. Závislost meze kluzu na teplotě nebyla prokázána. Viskozita poklesla o 35% ze své počáteční hodnoty po disipaci 9 000kJ z celkových 119 000kJ a poté již zůstala stejná až do konce životnostního testu. Viskozita byla vyhodnocována v závislosti na teplotě.

Anglický abstrakt

The article describes results of durability test of a magnetorheological fluid (MRF) which was carried out in a custom design rheometer. The rheometer design allows measurement of the rheological properties of MR fluid and its exposure to a long-term loading simultaneously, without any manipulation of the measured sample. Owing to this, changes of the two most important parameters describing the behavior of MR fluids - dynamic viscosity and yield stress - could be followed during the durability test. The dependence of yield stress and dynamic viscosity on temperature and magnetization current was evaluated. The results show a significant change of the yield strength (500%) during the durability test. Independence of the yield stress on the temperature was conclusively proven. The viscosity decreased by 35% from its initial value after dissipation of 9000kJ out of total 119000kJ and then remained the same until the end of the durability test. Viscosity dependence on temperature was evaluated.

Klíčová slova

magnetoreologická kapalina, MRF, trvanlivostní test, mez kluzu, dynamická viskozita, smykový spád

Rok RIV

2011

Vydáno

09.05.2011

Nakladatel

IT ASCR

Místo

Brno

ISBN

978-80-87012-33-8

Kniha

Engineering Mechanics 2011

Edice

17th international Conference

Číslo edice

1

Strany od

519

Strany do

522

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT72626,
 author="Jakub {Roupec} and Ivan {Mazůrek} and Zbyněk {Strecker}",
 title="Changing the behavior of MR fluids during long term operation",
 annote="The article describes results of durability test of a magnetorheological fluid (MRF) which was carried out in a custom design rheometer. The rheometer design allows measurement of the rheological properties of MR fluid and its exposure to a long-term loading simultaneously, without any manipulation of the measured sample. Owing to this, changes of the two most important parameters describing the behavior of MR fluids - dynamic viscosity and yield stress - could be followed during the durability test. The dependence of yield stress and dynamic viscosity on temperature and magnetization current was evaluated. The results show a significant change of the yield strength (500%) during the durability test. Independence of the yield stress on the temperature was conclusively proven. The viscosity decreased by 35% from its initial value after dissipation of 9000kJ out of total 119000kJ and then remained the same until the end of the durability test. Viscosity dependence on temperature was evaluated.",
 address="IT ASCR",
 booktitle="Engineering Mechanics 2011",
 chapter="72626",
 edition="17th international Conference",
 howpublished="print",
 institution="IT ASCR",
 year="2011",
 month="may",
 pages="519--522",
 publisher="IT ASCR",
 type="conference paper"
}