Detail publikace

Očekávaný provoz ES ČR v období přechodu k tržnímu prostředí a nástupu konkurence mezi výrobními zdroji

LIEDERMANN, K.

Originální název

Očekávaný provoz ES ČR v období přechodu k tržnímu prostředí a nástupu konkurence mezi výrobními zdroji

Český název

Očekávaný provoz ES ČR v období přechodu k tržnímu prostředí a nástupu konkurence mezi výrobními zdroji

Anglický název

The expected operation of the power system of the Czech Republic during the transition toward the market environment and the onset of competition between power generators

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá stavem české elektroenergetiky v období těsně před zahájením fungování trhu s elektřinou. Jsou prezentovány scénáře vývoje spotřeby elektřiny do roku 2020 i pokrývání této spotřeby různými typy zdrojů. Popsána je i palivová základna ČR a současný stav a trendy vývoje elektrických sítí a mezinárodních výměn elektřiny. Zvláštní pozornost je věnována situaci při nástupu konkurence mezi výrobními zdroji a dopadům na řazení výrobních bloků i na činnost při operativním řízení provozu ES.

Český abstrakt

Článek se zabývá stavem české elektroenergetiky v období těsně před zahájením fungování trhu s elektřinou. Jsou prezentovány scénáře vývoje spotřeby elektřiny do roku 2020 i pokrývání této spotřeby různými typy zdrojů. Popsána je i palivová základna ČR a současný stav a trendy vývoje elektrických sítí a mezinárodních výměn elektřiny. Zvláštní pozornost je věnována situaci při nástupu konkurence mezi výrobními zdroji a dopadům na řazení výrobních bloků i na činnost při operativním řízení provozu ES.

Anglický abstrakt

The paper deals with the conditions of the Czech power system in the period just before the start of the electricity market. The paper presents various scenarios of the consumption of electricity up to year 2020 including the meeting of this anticipated demand by various generation sources. The description also includes the fuel base of the Czech Republic and the current state and trends of development of power networks and foreign exchanges. Special attention is paid to the situation at the moment of the onset of competition between generation sources and their impact on ranking generation units for the purposes of power system scheduling.

Vydáno

27.09.1999

BibTex


@inproceedings{BUT7047,
  author="Karel {Liedermann}",
  title="Očekávaný provoz ES ČR v období přechodu k tržnímu prostředí a nástupu konkurence mezi výrobními zdroji",
  annote="Článek se zabývá stavem české elektroenergetiky v období těsně před zahájením fungování trhu s elektřinou. Jsou prezentovány scénáře vývoje spotřeby elektřiny do roku 2020 i pokrývání této spotřeby různými typy zdrojů. Popsána je i palivová základna ČR a současný stav a trendy vývoje elektrických sítí a mezinárodních výměn elektřiny. Zvláštní pozornost je věnována situaci při nástupu konkurence mezi výrobními zdroji a dopadům na řazení výrobních bloků i na činnost při operativním řízení provozu ES.",
  chapter="7047",
  year="1999",
  month="september",
  type="conference paper"
}