Detail publikace

Mosty rychlostní komunikace R 3509

STRÁSKÝ, J., BROŽ, R.

Originální název

Mosty rychlostní komunikace R 3509

Český název

Mosty rychlostní komunikace R 3509

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Betonové mostní konstrukce realizované na stavbě rychlostní komunikace R3509 jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statického a dynamického působení a navržené technologie výstavby. Překlad: Concrete bridge structures realised on the expressway R3509 are described from the viewpoint of architeconical and structural solution, statical and dynamical behaviour and designed technology of construction.

Český abstrakt

Betonové mostní konstrukce realizované na stavbě rychlostní komunikace R3509 jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statického a dynamického působení a navržené technologie výstavby. Překlad: Concrete bridge structures realised on the expressway R3509 are described from the viewpoint of architeconical and structural solution, statical and dynamical behaviour and designed technology of construction.

Rok RIV

2001

Vydáno

29.11.2001

Místo

Ediční středisko ČVUT v Praze

ISBN

80-238-7595-7

Kniha

Betonářské dny 2001, sborník ke konferenci

Číslo edice

1

Strany od

45-50

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT6905,
  author="Jiří {Stráský} and Robert {Brož}",
  title="Mosty rychlostní komunikace R 3509",
  annote="Betonové mostní konstrukce realizované na stavbě rychlostní komunikace R3509 jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního  řešení, statického a dynamického působení a navržené technologie výstavby.

Překlad: Concrete bridge structures realised on the expressway R3509 are described from the viewpoint of architeconical and structural solution, statical and dynamical behaviour and designed technology of construction.",
  booktitle="Betonářské dny 2001, sborník ke konferenci",
  chapter="6905",
  year="2001",
  month="november",
  pages="45-50",
  type="conference paper"
}