Detail publikace

Metody měření a analýzy elektrické aktivity srdce v základním kardiologickém výzkumu

KOLÁŘOVÁ, J.

Originální název

Metody měření a analýzy elektrické aktivity srdce v základním kardiologickém výzkumu

Český název

Metody měření a analýzy elektrické aktivity srdce v základním kardiologickém výzkumu

Typ

habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá metodami měření a analýzami elektrické a mechanické aktivity izolovaného srdce. Práce obsahuje popis elektrické a mechanické aktivity srdce jako funkčního celku i na úrovni jednotlivých srdečních buněk. Dále jsou uvedeny obecné postupy, které se používají pro sledování elektrické aktivity izolovaného zvířecího srdce. Používané měřící systémy, které jsou používány ve výzkumných projektech, jsou popsány včetně konkrétních realizací a použití. Pro naměřené signály jsou v práci ukázky zpracování signálů a výsledné analýzy pro základní studie.

Český abstrakt

Práce se zabývá metodami měření a analýzami elektrické a mechanické aktivity izolovaného srdce. Práce obsahuje popis elektrické a mechanické aktivity srdce jako funkčního celku i na úrovni jednotlivých srdečních buněk. Dále jsou uvedeny obecné postupy, které se používají pro sledování elektrické aktivity izolovaného zvířecího srdce. Používané měřící systémy, které jsou používány ve výzkumných projektech, jsou popsány včetně konkrétních realizací a použití. Pro naměřené signály jsou v práci ukázky zpracování signálů a výsledné analýzy pro základní studie.

Klíčová slova

elektrogram, membránové akční napětí, optické mapování, fluorescenční měření, izolované srdce

Vydáno

30.11.2009

Místo

VUT v Brně

Strany od

1

Strany do

94

Strany počet

94

BibTex


@misc{BUT68379,
  author="Jana {Kolářová}",
  title="Metody měření a analýzy elektrické aktivity srdce v základním kardiologickém výzkumu",
  annote="Práce se zabývá metodami měření a analýzami elektrické a mechanické aktivity izolovaného srdce. Práce obsahuje popis elektrické a mechanické aktivity srdce jako funkčního celku i na úrovni jednotlivých srdečních buněk. Dále jsou uvedeny obecné postupy, které se používají pro sledování elektrické aktivity izolovaného zvířecího srdce. Používané měřící systémy, které jsou používány ve výzkumných projektech, jsou popsány včetně konkrétních realizací a použití. Pro naměřené signály jsou v práci ukázky zpracování signálů a výsledné analýzy pro základní studie.",
  chapter="68379",
  year="2009",
  month="november",
  pages="1--94",
  type="habilitation thesis"
}