Detail publikace

Systémy zateplování – optimalizace návrhu tloušťky tepelné izolace

MEIXNER, M.

Originální název

Systémy zateplování – optimalizace návrhu tloušťky tepelné izolace

Český název

Systémy zateplování – optimalizace návrhu tloušťky tepelné izolace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Energeticky vědomá modernizace budov spočívá v zavedení opatření a jejich sladění vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. O velikosti tepelných ztrát obytných domů rozhodují tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště a míra přirozené výměny vzduchu okny a venkovními dveřmi. Opatření ve stavební konstrukci se podílí na úsporách potřeby tepla na vytápění až ze 75%. Zateplením, to znamená přidáním tepelné izolace ke stávající konstrukci obvodové stěny, se zvyšuje tepelný odpor pláště. Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro skladbu konstrukce, kde je možno uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se stanoví tepelný odpor R a porovná se s normovou hodnotou pro danou teplotní oblast. Do roku 1984 byl obvodový plášť budov, který zásadně ovlivňuje potřebu tepla na vytápění, navrhován až čtyřnásobně méně efektivně než v současné době. Při návrhu optimální tloušťky tepelné izolace lze vycházet z různých hledisek. Daná tloušťka potom může vycházet, z hodnoty na požadovaný tepelný odpor konstrukce R, z požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, z optimálního energetického a ekonomického vyhodnocení. Obecně lze roční úsporu tepla zateplením obvodové konstrukce vyčíslit ze vztahu deltaEr = k1 - k2 / 3,25 (GJ/rok)

Český abstrakt

Energeticky vědomá modernizace budov spočívá v zavedení opatření a jejich sladění vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. O velikosti tepelných ztrát obytných domů rozhodují tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště a míra přirozené výměny vzduchu okny a venkovními dveřmi. Opatření ve stavební konstrukci se podílí na úsporách potřeby tepla na vytápění až ze 75%. Zateplením, to znamená přidáním tepelné izolace ke stávající konstrukci obvodové stěny, se zvyšuje tepelný odpor pláště. Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro skladbu konstrukce, kde je možno uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se stanoví tepelný odpor R a porovná se s normovou hodnotou pro danou teplotní oblast. Do roku 1984 byl obvodový plášť budov, který zásadně ovlivňuje potřebu tepla na vytápění, navrhován až čtyřnásobně méně efektivně než v současné době. Při návrhu optimální tloušťky tepelné izolace lze vycházet z různých hledisek. Daná tloušťka potom může vycházet, z hodnoty na požadovaný tepelný odpor konstrukce R, z požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, z optimálního energetického a ekonomického vyhodnocení. Obecně lze roční úsporu tepla zateplením obvodové konstrukce vyčíslit ze vztahu deltaEr = k1 - k2 / 3,25 (GJ/rok)

Vydáno

20.02.2001

Nakladatel

FA VUT v Brně

Místo

Brno

Strany od

12

Strany do

21

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT6751,
 author="Miloslav {Meixner}",
 title="Systémy zateplování – optimalizace návrhu tloušťky tepelné izolace",
 annote="Energeticky vědomá modernizace budov spočívá v zavedení opatření a jejich sladění vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. O velikosti tepelných ztrát obytných domů rozhodují tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště a míra přirozené výměny vzduchu okny a venkovními dveřmi.
Opatření ve stavební konstrukci se podílí na úsporách potřeby tepla na vytápění až ze 75%. 
Zateplením, to znamená přidáním tepelné izolace ke stávající konstrukci obvodové stěny, se zvyšuje tepelný odpor pláště. Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro skladbu konstrukce, kde je možno uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se stanoví tepelný odpor R a porovná se s normovou hodnotou pro danou teplotní oblast. Do roku 1984 byl obvodový plášť budov, který zásadně ovlivňuje potřebu tepla na vytápění, navrhován až čtyřnásobně méně efektivně než v současné době.
Při návrhu optimální tloušťky tepelné izolace lze vycházet z různých hledisek. Daná tloušťka potom může vycházet, z hodnoty na požadovaný tepelný odpor konstrukce R, z požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, z optimálního energetického a ekonomického vyhodnocení. Obecně lze roční úsporu tepla zateplením obvodové konstrukce vyčíslit ze vztahu
deltaEr = k1 - k2 / 3,25 (GJ/rok)",
 address="FA VUT v Brně",
 booktitle="Aplikace vláknitých tepelných izolací v energeticky úsporných projektech",
 chapter="6751",
 institution="FA VUT v Brně",
 year="2001",
 month="february",
 pages="12",
 publisher="FA VUT v Brně",
 type="conference paper"
}