Detail publikace

Optimální tloušťka doplňkové tepelné izolace obvodového pláště budovy

Originální název

Optimální tloušťka doplňkové tepelné izolace obvodového pláště budovy

Jazyk

sk

Originální abstrakt

V přednášce je proveden rozbor optimálního návrhu tloušťky doplňkové tepelné izolace podle těchto jednotlivých kritérií. Pro zateplení obvodového pláště byl zvolen kontaktní systém s doplňkovou tepelnou izolací s parametry výpočtové hodnoty součinitele tepelné vodivosti p = 0,044 - 0,051 W. m-1.K-1. Pro splnění požadavků podle aktuální ČSN 73 0540/2002 pro konstrukce tepelným odporem do 1,0 m2.K.W.m-1 musí být minimální tloušťka doplňkové izolace 120 mm. Šetřit na tloušťce tepelné izolace se nevyplácí, neboť zvýšení o 10 mm vyvolá zvýšení celkové ceny pouze o 2 až 3%. Ekonomickým vyhodnocením je opodstatněná tloušťka tepelné izolace až 175 mm. S růstem cen tepelné energie bude výhodné tuto tloušťku zvýšit o 30 až 45 mm. Při současném vyhodnocení investičních a provozních nákladů, životnosti a době odpisů je ekonomické optimum tloušťky tepelné izolace 200 mm

BibTex


@inproceedings{BUT6728,
 author="Miloslav {Meixner}",
 title="Optimální tloušťka doplňkové tepelné izolace obvodového pláště budovy",
 annote="V přednášce je proveden rozbor optimálního návrhu tloušťky doplňkové tepelné izolace podle těchto jednotlivých kritérií. Pro zateplení obvodového pláště byl zvolen kontaktní systém s doplňkovou tepelnou izolací s parametry výpočtové hodnoty součinitele tepelné vodivosti p = 0,044 - 0,051 W. m-1.K-1. Pro splnění požadavků podle aktuální ČSN 73 0540/2002 pro konstrukce tepelným odporem do 1,0 m2.K.W.m-1 musí být minimální tloušťka doplňkové izolace 
120 mm. Šetřit na tloušťce tepelné izolace se nevyplácí, neboť zvýšení o 10 mm vyvolá zvýšení celkové ceny pouze o 2 až 3%. Ekonomickým vyhodnocením je opodstatněná tloušťka tepelné izolace až 175 mm. S růstem cen tepelné energie bude výhodné tuto tloušťku zvýšit o 30 až 45 mm.
Při současném vyhodnocení investičních a provozních nákladů, životnosti a době odpisů je ekonomické optimum tloušťky tepelné izolace 200 mm
",
 address="TU Košice",
 booktitle="Budova a energia 5",
 chapter="6728",
 edition="FaSt TU",
 institution="TU Košice",
 year="2003",
 month="september",
 pages="69--77",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}