Detail publikace

Prostředí pro modelování heterogenních systémů

HRUBÝ, M.

Originální název

Prostředí pro modelování heterogenních systémů

Český název

Prostředí pro modelování heterogenních systémů

Typ

dizertace

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předložená disertační práce je zaměřena do oblasti metod a nástrojů pro výstavbu modelů složitých, rozsáhlých a heterogenních systémů. Výstavba modelů těchto systémů je spojena s hledáním vhodných metod a nástrojů umožňujících návrh a realizaci modelů v různém aplikačním prostředí. Vzhledem k tomu, že metody a nástroje modelování systémů na počítačích již tradičně odrážejí vývoj programování a programovacích jazyků, inspiroval jsem se filozofií a různými modifikacemi objektově orientovaného programování, které jsou obsaženy v několika zajímavých objektově orientovaných jazycích. Výchozím bodem předložené práce je analýza heterogenních systémů. Modelovaný heterogenní systém rozdělíme na několik subsystémů, z nichž každý popíšeme a dále řešíme způsobem, jenž je pro daný subsystém nejvhodnější. Vznikne tak množina submodelů, které pak spojíme do celkového heterogenního modelu. Způsob realizace spojení submodelů a zajištění jejich kooperace není triviálním problémem. Můj návrh jeho řešení patří k původním přínosům práce. Jde o způsob propojování submodelů založený na komunikační síti AIN (Automatic Information Net), na kterou úzce navazuje simulační jazyk HELEF (Heterogeneous Language Environment, Final version), jehož návrh je rovněž původním přínosem mé práce.

Český abstrakt

Předložená disertační práce je zaměřena do oblasti metod a nástrojů pro výstavbu modelů složitých, rozsáhlých a heterogenních systémů. Výstavba modelů těchto systémů je spojena s hledáním vhodných metod a nástrojů umožňujících návrh a realizaci modelů v různém aplikačním prostředí. Vzhledem k tomu, že metody a nástroje modelování systémů na počítačích již tradičně odrážejí vývoj programování a programovacích jazyků, inspiroval jsem se filozofií a různými modifikacemi objektově orientovaného programování, které jsou obsaženy v několika zajímavých objektově orientovaných jazycích. Výchozím bodem předložené práce je analýza heterogenních systémů. Modelovaný heterogenní systém rozdělíme na několik subsystémů, z nichž každý popíšeme a dále řešíme způsobem, jenž je pro daný subsystém nejvhodnější. Vznikne tak množina submodelů, které pak spojíme do celkového heterogenního modelu. Způsob realizace spojení submodelů a zajištění jejich kooperace není triviálním problémem. Můj návrh jeho řešení patří k původním přínosům práce. Jde o způsob propojování submodelů založený na komunikační síti AIN (Automatic Information Net), na kterou úzce navazuje simulační jazyk HELEF (Heterogeneous Language Environment, Final version), jehož návrh je rovněž původním přínosem mé práce.

Klíčová slova

modelování a simulace, heterogenní systémy

Vydáno

28.04.2004

Nakladatel

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Místo

Brno

Strany počet

93

URL

Dokumenty

BibTex


@phdthesis{BUT66723,
  author="Martin {Hrubý}",
  title="Prostředí pro modelování heterogenních systémů",
  annote="Předložená disertační práce je zaměřena do oblasti metod a nástrojů pro
výstavbu modelů složitých, rozsáhlých a heterogenních systémů. Výstavba
modelů těchto systémů je spojena s hledáním vhodných metod a nástrojů
umožňujících návrh a realizaci modelů v různém aplikačním prostředí.
Vzhledem k tomu, že metody a nástroje modelování systémů na počítačích
již tradičně odrážejí vývoj programování a programovacích jazyků,
inspiroval jsem se filozofií a různými modifikacemi objektově
orientovaného programování, které jsou obsaženy v několika zajímavých
objektově orientovaných jazycích. Výchozím bodem předložené práce je
analýza heterogenních systémů. Modelovaný heterogenní systém rozdělíme
na několik subsystémů, z nichž každý popíšeme a dále řešíme způsobem,
jenž je pro daný subsystém nejvhodnější. Vznikne tak množina submodelů,
které pak spojíme do celkového heterogenního modelu. Způsob realizace
spojení submodelů a zajištění jejich kooperace není triviálním
problémem. Můj návrh jeho řešení patří k původním přínosům práce. Jde o
způsob propojování submodelů založený na komunikační síti AIN
(Automatic Information Net), na kterou úzce navazuje simulační jazyk
HELEF (Heterogeneous Language Environment, Final version), jehož návrh
je rovněž původním přínosem mé práce.",
  address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
  chapter="66723",
  institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
  year="2004",
  month="april",
  publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
  type="dissertation"
}