Detail publikace

Detekce potenciálních zdrojů částečných výbojů v dielektrikách pro vysoké teploty pomocí dielektrické spektroskopie v časové oblasti

LIEDERMANN, K., KOKTAVÝ, P.

Originální název

Detection of potential sources of partial discharges in high-temperature dielectrics with time-domain spectroscopy

Český název

Detekce potenciálních zdrojů částečných výbojů v dielektrikách pro vysoké teploty pomocí dielektrické spektroskopie v časové oblasti

Anglický název

Detection of potential sources of partial discharges in high-temperature dielectrics with time-domain spectroscopy

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper presents the results of the measurements of discharge currents in materials for high-temperature applications as a function of time and temperature. The discharge characteristics turn out to have in the log(I)-log(t) coordinate system a linear shape, which indicates the same time-independent conduction mechanism. Relaxation mechanisms were not observed. The observation of trustworthy and repeatable results necessitates an exactly defined manipulation with the samples both during the measurement as well as between consecutive measurements. The relation between discharge currents and characteristics of partial discharges was not proved.

Český abstrakt

Článek uvádí výsledky měření vybíjecích proudů v závislosti na čase a na teplotě v materiálech pro vysokoteplotní aplikace. Ukazuje se, že vybíjecí charakteristika je v souřadnicích log(I)-log(t) přímková, což naznačuje stále stejný mechanismus vodivosti, nezávislý na čase. Relaxační mechanismy nebyly pozorovány. Pro dosažení věrohodných a opakovatelných výsledků je podstatné přesně definované zacházení se vzorky během měření i v mezidobí mezi navazujícími měřeními. Souvislost mezi vybíjecími proudy a charakteristikami částečných výbojů nebyla prokázána.

Anglický abstrakt

The paper presents the results of the measurements of discharge currents in materials for high-temperature applications as a function of time and temperature. The discharge characteristics turn out to have in the log(I)-log(t) coordinate system a linear shape, which indicates the same time-independent conduction mechanism. Relaxation mechanisms were not observed. The observation of trustworthy and repeatable results necessitates an exactly defined manipulation with the samples both during the measurement as well as between consecutive measurements. The relation between discharge currents and characteristics of partial discharges was not proved.

Rok RIV

2003

Vydáno

04.09.2001

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

80-7082-742-4

Kniha

Diagnostika 2001

Strany od

33

Strany do

34

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT6573,
 author="Karel {Liedermann} and Pavel {Koktavý}",
 title="Detection of potential sources of partial discharges in high-temperature dielectrics with time-domain spectroscopy",
 annote="The paper presents the results of the measurements of discharge currents in materials for high-temperature applications as a function of time and temperature. The discharge characteristics turn out to have in the log(I)-log(t) coordinate system a linear shape, which indicates the same time-independent conduction mechanism. Relaxation mechanisms were not observed. The observation of trustworthy and repeatable results necessitates an exactly defined manipulation with the samples both during the measurement as well as between consecutive measurements. The relation between discharge currents and characteristics of partial discharges was not proved.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika 2001",
 chapter="6573",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2001",
 month="september",
 pages="33",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}