Detail publikace

Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla

KORYTÁROVÁ, J. HROMÁDKA, V. PUCHÝŘ, B. HRABINCOVÁ, D. HANÁK, T. MARKOVÁ, L. GALATÍKOVÁ, M. STEHNO, P. MAZÁNEK, K. KINDERMANN, T. RUDY, V. JEDLIČKA, L.

Originální název

Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla

Český název

Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výstavba stavebních děl představuje velmi složitý proces skládající se z velkého množství činností a velkého množství subjektů, které do jednotlivých fází zasahují. Činnosti odehrávající se v jednotlivých fázích životního cyklu stavebního díla jsou zatíženy náklady a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby byly finanční prostředky všech účastníků tohoto procesu využity efektivně bez zbytečných ztrát. Z tohoto důvodu je potřebné již v prvotní fázi životního cyklu projektu stavby zjistit ty činnosti, které mohou být nositeli potenciálních rizikových faktorů, které mohou náklady projektu stavby ovlivňovat.

Český abstrakt

Výstavba stavebních děl představuje velmi složitý proces skládající se z velkého množství činností a velkého množství subjektů, které do jednotlivých fází zasahují. Činnosti odehrávající se v jednotlivých fázích životního cyklu stavebního díla jsou zatíženy náklady a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby byly finanční prostředky všech účastníků tohoto procesu využity efektivně bez zbytečných ztrát. Z tohoto důvodu je potřebné již v prvotní fázi životního cyklu projektu stavby zjistit ty činnosti, které mohou být nositeli potenciálních rizikových faktorů, které mohou náklady projektu stavby ovlivňovat.

Klíčová slova

Riziko, stavební objekt, životní cyklus, dodávka

Rok RIV

2011

Vydáno

01.09.2011

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-725-3

Edice

První

Číslo edice

1

Strany počet

148

Dokumenty

BibTex


@book{BUT62031,
 author="Jana {Korytárová} and Vít {Hromádka} and Bohumil {Puchýř} and Dagmar {Hrabincová} and Tomáš {Hanák} and Leonora {Marková} and Milada {Galatíková} and Pavel {Stehno} and Karel {Mazánek} and Tomáš {Kindermann} and Vladimír {Rudy} and Libor {Jedlička}",
 title="Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla",
 annote="Výstavba stavebních děl představuje velmi složitý proces skládající se z velkého množství činností a velkého množství subjektů, které do jednotlivých fází zasahují. Činnosti odehrávající se v jednotlivých fázích životního cyklu stavebního díla jsou zatíženy náklady a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby byly finanční prostředky všech účastníků tohoto procesu využity efektivně bez zbytečných ztrát. Z tohoto důvodu je potřebné již v prvotní fázi životního cyklu projektu stavby zjistit ty činnosti, které mohou být nositeli potenciálních rizikových faktorů, které mohou náklady projektu stavby ovlivňovat.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 chapter="62031",
 edition="První",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2011",
 month="september",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="book"
}