Detail publikace

Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol

BARTOŠ, V. NEUBAUEROVÁ, I.

Originální název

Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol

Český název

Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V knize se autoři zaměřili na vytvoření soustavy ukazatelů, které mohou být použity při hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol v České republice s přihlédnutím k obdobným parametrům zahraniční vysoké školy. Konkrétně jde o specifické ukazatele, kterými je možné posuzovat stabilitu a ekonomické zdraví veřejné vysoké školy. Za tím účelem byla provedena komparativní studie vybraných veřejných vysokých škol se zahraniční vysokou školou v pětiletém časovém horizontu. Praktické použití navrženého souboru ukazatelů a způsobů jejich interpretace je předvedeno v páté kapitole.

Český abstrakt

V knize se autoři zaměřili na vytvoření soustavy ukazatelů, které mohou být použity při hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol v České republice s přihlédnutím k obdobným parametrům zahraniční vysoké školy. Konkrétně jde o specifické ukazatele, kterými je možné posuzovat stabilitu a ekonomické zdraví veřejné vysoké školy. Za tím účelem byla provedena komparativní studie vybraných veřejných vysokých škol se zahraniční vysokou školou v pětiletém časovém horizontu. Praktické použití navrženého souboru ukazatelů a způsobů jejich interpretace je předvedeno v páté kapitole.

Klíčová slova

Hodnocení výkonnosti, veřejné vysoké školy, ukazatele, finanční analýza pro neziskové organizace, ekonomické zdraví.

Rok RIV

2009

Vydáno

17.12.2009

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-666-9

Edice

CERM

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

107

Strany počet

107

BibTex


@book{BUT61988,
 author="Vojtěch {Bartoš} and Ivana {Neubauerová}",
 title="Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol",
 annote="V knize se autoři zaměřili na vytvoření soustavy ukazatelů, které mohou být použity při hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol v České republice s přihlédnutím k obdobným parametrům zahraniční vysoké školy. Konkrétně jde o specifické ukazatele, kterými je možné posuzovat stabilitu a ekonomické zdraví veřejné vysoké školy. Za tím účelem byla provedena komparativní studie vybraných veřejných vysokých škol se zahraniční vysokou školou v pětiletém časovém horizontu. Praktické použití navrženého souboru ukazatelů a způsobů jejich interpretace je předvedeno v páté kapitole.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 chapter="61988",
 edition="CERM",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2009",
 month="december",
 pages="1--107",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="book"
}