Detail publikace

Nové techniky předzpracování signálů v proudovém módu pro oblast smíšených signálů

LATTENBERG, I.

Originální název

Nové techniky předzpracování signálů v proudovém módu pro oblast smíšených signálů

Český název

Nové techniky předzpracování signálů v proudovém módu pro oblast smíšených signálů

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současné době můžeme zaznamenat trend vedoucí ke snižování napájecího napětí (3.3 V, 2.4 V, 1.8 V). Je to způsobeno použitou submikronovou technologií, která v souvislosti se zmenšováním rozměrů nutí používat nižší napětí. Snižování napájecího napětí s sebou nese snižování odstupu užitečného signálu od šumu. Tento trend a také lepší kmitočtové vlastnosti vedou návrháře analogových obvodů stále více k použití proudového módu, kde odstup užitečného signálu od šumu se snižujícím se napájecím napětím neklesá. Aktuálně je v literatuře řešena problematika snižování napájecího napětí až na 1V a návrh nových stavebních bloků (proudových zrcadel) pro moderní aktivní prvky optimalizované pro nízká napájecí napětí. V této práci jsou přehledně kategorizovány aktivní prvky pro čistě proudový mód (proudové opakovače, proudové invertory, proudové zesilovače a proudové operační zesilovače), jsou zavedeny nové prvky CDMOCA a CDMOCOA. Jsou naznačeny aplikace s proudovými zesilovači a proudovými zrcadly. Práce se zabývá novými nízkoimpedančními proudovými zrcadly pro analogové předzpracování signálu jako základními stavebními bloky pro filtry pracující v čistém proudovém módu. Jsou ukázány principy snížení vstupní impedance proudového zrcadla. S využitím jak symbolických tak amerických metod jsou porovnány vlastnosti navrženého proudového zrcadla s nízkou vstupní impedancí s vlastnostmi ostatních typů proudových zrcadel. Vnitřní struktury proudového zesilovače a proudového operačního zesilovače jsou navrženy na tranzistorové úrovni. V oblasti filtrů je navržen filtr pracující v čistém proudovém módu, při návrhu byl uvažován vstupní impedance proudové svorky a jsou navrženy a popsány eliminace vlivu těchto impedancí na přenosovou funkci. Návrh filtrů vychází z metody autonomního obvodu. Jsou navrženy komparátory pracující v proudovém módu jako základní stavební bloky pro obvody pracující se smíšenými signály. Jsou popsány algoritmické analogově-digitální převodníky využívající navržené proudové komparátory. Jsou naznačeny možnosti zřetězení za účelem vyššího rozlišení převodníku. Analogově-digitální a digitálně-analogové převodníky jsou simulovány v programu MicroCap.

Český abstrakt

V současné době můžeme zaznamenat trend vedoucí ke snižování napájecího napětí (3.3 V, 2.4 V, 1.8 V). Je to způsobeno použitou submikronovou technologií, která v souvislosti se zmenšováním rozměrů nutí používat nižší napětí. Snižování napájecího napětí s sebou nese snižování odstupu užitečného signálu od šumu. Tento trend a také lepší kmitočtové vlastnosti vedou návrháře analogových obvodů stále více k použití proudového módu, kde odstup užitečného signálu od šumu se snižujícím se napájecím napětím neklesá. Aktuálně je v literatuře řešena problematika snižování napájecího napětí až na 1V a návrh nových stavebních bloků (proudových zrcadel) pro moderní aktivní prvky optimalizované pro nízká napájecí napětí. V této práci jsou přehledně kategorizovány aktivní prvky pro čistě proudový mód (proudové opakovače, proudové invertory, proudové zesilovače a proudové operační zesilovače), jsou zavedeny nové prvky CDMOCA a CDMOCOA. Jsou naznačeny aplikace s proudovými zesilovači a proudovými zrcadly. Práce se zabývá novými nízkoimpedančními proudovými zrcadly pro analogové předzpracování signálu jako základními stavebními bloky pro filtry pracující v čistém proudovém módu. Jsou ukázány principy snížení vstupní impedance proudového zrcadla. S využitím jak symbolických tak amerických metod jsou porovnány vlastnosti navrženého proudového zrcadla s nízkou vstupní impedancí s vlastnostmi ostatních typů proudových zrcadel. Vnitřní struktury proudového zesilovače a proudového operačního zesilovače jsou navrženy na tranzistorové úrovni. V oblasti filtrů je navržen filtr pracující v čistém proudovém módu, při návrhu byl uvažován vstupní impedance proudové svorky a jsou navrženy a popsány eliminace vlivu těchto impedancí na přenosovou funkci. Návrh filtrů vychází z metody autonomního obvodu. Jsou navrženy komparátory pracující v proudovém módu jako základní stavební bloky pro obvody pracující se smíšenými signály. Jsou popsány algoritmické analogově-digitální převodníky využívající navržené proudové komparátory. Jsou naznačeny možnosti zřetězení za účelem vyššího rozlišení převodníku. Analogově-digitální a digitálně-analogové převodníky jsou simulovány v programu MicroCap.

Klíčová slova

Analogové zpracování signálu, proudový mód, analogové filtry, proudové aktivní prvky, vnitřní struktura obvodů, analýza obvodů, vzájemný převod signálu

Rok RIV

2007

Vydáno

01.05.2007

Nakladatel

VUTIUM

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3433-2

Kniha

Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně

Edice

Habilitační a inaugurační spisy

Číslo edice

237

Strany od

1

Strany do

34

Strany počet

34

BibTex


@book{BUT61912,
 author="Ivo {Lattenberg}",
 title="Nové techniky předzpracování signálů v proudovém módu pro oblast smíšených signálů",
 annote="V současné době můžeme zaznamenat trend vedoucí ke snižování napájecího napětí (3.3 V, 2.4 V, 1.8 V). Je to způsobeno použitou submikronovou technologií, která v souvislosti se zmenšováním rozměrů nutí používat nižší napětí. Snižování napájecího napětí s sebou nese snižování odstupu užitečného signálu od šumu. Tento trend a také lepší kmitočtové vlastnosti vedou návrháře analogových obvodů stále více k použití proudového módu, kde odstup užitečného signálu od šumu se snižujícím se napájecím napětím neklesá. Aktuálně je v literatuře řešena problematika snižování napájecího napětí až na 1V a návrh nových stavebních bloků (proudových zrcadel) pro moderní aktivní prvky optimalizované pro nízká napájecí napětí.
V této práci jsou přehledně kategorizovány aktivní prvky pro čistě proudový mód (proudové opakovače, proudové invertory, proudové zesilovače a proudové operační zesilovače), jsou zavedeny nové prvky CDMOCA a CDMOCOA. Jsou naznačeny aplikace s proudovými zesilovači a proudovými zrcadly. 
Práce se zabývá novými nízkoimpedančními proudovými zrcadly pro analogové předzpracování signálu jako základními stavebními bloky pro filtry pracující v čistém proudovém módu. Jsou ukázány principy snížení vstupní impedance proudového zrcadla. S využitím jak symbolických tak amerických metod jsou porovnány vlastnosti navrženého proudového zrcadla s nízkou vstupní impedancí s vlastnostmi ostatních typů proudových zrcadel.
Vnitřní struktury proudového zesilovače a proudového operačního zesilovače jsou navrženy na tranzistorové úrovni. V oblasti filtrů je navržen filtr pracující v čistém proudovém módu, při návrhu byl uvažován vstupní impedance proudové svorky a jsou navrženy a popsány eliminace vlivu těchto impedancí na přenosovou funkci. Návrh filtrů vychází z metody autonomního obvodu.
Jsou navrženy komparátory pracující v proudovém módu jako základní stavební bloky pro obvody pracující se smíšenými signály. Jsou popsány algoritmické analogově-digitální převodníky využívající navržené proudové komparátory. Jsou naznačeny možnosti zřetězení za účelem vyššího rozlišení převodníku. Analogově-digitální a digitálně-analogové převodníky jsou simulovány v programu MicroCap.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně",
 chapter="61912",
 edition="Habilitační a inaugurační spisy",
 institution="VUTIUM",
 year="2007",
 month="may",
 pages="1--34",
 publisher="VUTIUM",
 type="book"
}