Detail publikace

Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů

KATOLICKÝ, J., POSPÍŠIL, J., JÍCHA, M.

Originální název

Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů

Český název

Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů

Anglický název

Prediction of Air Quality in the Area between Two City Road Tunnel Outlets Considering Moving Cars

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je prezentována predikce šíření exhalací produkovaných dopravou. Řešení bylo realizováno pomocí CFD programu StarCD do kterého byly implementovány speciální výpočtové subrutiny umožňující zahrnout do řešení vliv pohybujících se automobilů. Tyto subrutiny jsou založeny na 3D Eulerově – Lagrangeově přístupu pro pohybující se objekty a umožňují zahrnout dořešení vliv pohybujících se automobilů na proudové pole včetně turbulence indukované dopravou [2]. Významnou výhodou tohoto přístupu je možnost rozlišení příspěvku znečištění z jednotlivých zdrojů na celkové pole koncentrací. Tzn., že je možné, např. odlišit vliv portálu tunelu, liniových zdrojů z automobilů na komunikacích a nebo hodnoty koncentrací pozadí. Jsou zde prezentovány výsledky získané aplikací této metody v oblasti mezi portály Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka v Praze.

Český abstrakt

V příspěvku je prezentována predikce šíření exhalací produkovaných dopravou. Řešení bylo realizováno pomocí CFD programu StarCD do kterého byly implementovány speciální výpočtové subrutiny umožňující zahrnout do řešení vliv pohybujících se automobilů. Tyto subrutiny jsou založeny na 3D Eulerově – Lagrangeově přístupu pro pohybující se objekty a umožňují zahrnout dořešení vliv pohybujících se automobilů na proudové pole včetně turbulence indukované dopravou [2]. Významnou výhodou tohoto přístupu je možnost rozlišení příspěvku znečištění z jednotlivých zdrojů na celkové pole koncentrací. Tzn., že je možné, např. odlišit vliv portálu tunelu, liniových zdrojů z automobilů na komunikacích a nebo hodnoty koncentrací pozadí. Jsou zde prezentovány výsledky získané aplikací této metody v oblasti mezi portály Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka v Praze.

Anglický abstrakt

In the contribution, concentration field of different pollutants predicted with a CFD code will be presented. The calculations are done with StarCD code into which a special subroutine for moving vehicles is integrated. This subroutine is based on 3-D Eulerian-Lagrangian approach to moving objects and is capable of taking into account the traffic induced flow rate and turbulence [2]. The method has a significant advantage of separating contributions from different sources to a total concentration field of different pollutants. In such a way we are able to clearly determine what is the impact of tunnel outlets, line sources from vehicles moving along roads and what is the background. The method has been applied to prediction of concentration field of CO and NOx in the city area located between two tunnel outlets - tunnel Strahov and tunnel Mrazovka in Prague.

Rok RIV

2001

Vydáno

01.01.2001

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

80-7078-910-7

Kniha

20. Mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku, Kouty nad Desnou

Strany od

81

Strany do

84

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT6043,
 author="Jaroslav {Katolický} and Jiří {Pospíšil} and Miroslav {Jícha}",
 title="Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů",
 annote="V příspěvku je prezentována predikce šíření exhalací produkovaných dopravou. Řešení bylo realizováno pomocí CFD programu StarCD do kterého byly implementovány speciální výpočtové subrutiny umožňující zahrnout do řešení vliv pohybujících se automobilů. Tyto subrutiny jsou založeny na 3D Eulerově – Lagrangeově přístupu pro pohybující se objekty a umožňují zahrnout dořešení vliv pohybujících se automobilů na proudové pole včetně turbulence indukované dopravou [2]. Významnou výhodou tohoto přístupu je možnost rozlišení příspěvku znečištění z jednotlivých zdrojů na celkové pole koncentrací. Tzn., že je možné, např. odlišit vliv portálu tunelu, liniových zdrojů z automobilů na komunikacích a nebo hodnoty koncentrací pozadí. Jsou zde prezentovány výsledky získané aplikací této metody v oblasti mezi portály Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka v Praze.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava",
 booktitle="20. Mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku, Kouty nad Desnou",
 chapter="6043",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava",
 year="2001",
 month="january",
 pages="81",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava",
 type="conference paper"
}