Detail publikace

Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika

KHEILOVÁ, M., LIEDERMANN, K., TOMÁNEK, P., ZDRAŽIL, V.

Originální název

Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika

Český název

Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika

Anglický název

Oscillations and Waves - Thermodynamics - Optics -Modern Physics

Typ

skriptum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Harmonický oscilátor, tlumené kmity, vynucené kmity. Postupná harmonická vlna, interference vln. Základní zákony geometrické optiky, vláknové optiky, interference a difrakce světelných vln. Teplo, přenos tepla, principy termodynamiky, tepelné motory a čerpadla. Chování částic v mikrosvětě, pásová teorie pevných látek.

Český abstrakt

Harmonický oscilátor, tlumené kmity, vynucené kmity. Postupná harmonická vlna, interference vln. Základní zákony geometrické optiky, vláknové optiky, interference a difrakce světelných vln. Teplo, přenos tepla, principy termodynamiky, tepelné motory a čerpadla. Chování částic v mikrosvětě, pásová teorie pevných látek.

Anglický abstrakt

Harmonic Motion, Damped Oscillations, Forced Oscillations. Harmonic Travelling Wave, Interference of Waves. Basic Principles of Geometric Optics and Fibre Optics, Interference and Diffraction of Light Waves. Heat, Heat Transfer, Laws of Thermodynamics. Heat Engines and Pumps. Behaviour of Particles on a Microscopic Scale. Band Theory of Solids.

Klíčová slova

Kmity, vlny, interference, difrakce, teplo, principy termodynamiky, vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, pásová teorie pevných látek.

Vydáno

01.12.2002

Nakladatel

FEKT VUT v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

150

Strany počet

150

URL

síť FEKT VUT v Brně, DZIN\\APP\EVERYONE|ETEXT\UFYZ\FYZIKA 2

BibTex


@misc{BUT58461,
 author="Milena {Kheilová} and Karel {Liedermann} and Pavel {Tománek} and Vladimír {Zdražil}",
 title="Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika",
 annote="Harmonický oscilátor, tlumené kmity, vynucené kmity. Postupná harmonická vlna, interference vln. Základní zákony geometrické optiky, vláknové optiky, interference a difrakce světelných vln. Teplo, přenos tepla, principy termodynamiky, tepelné motory a čerpadla. Chování částic v mikrosvětě, pásová teorie pevných látek.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Fyzika2",
 chapter="58461",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="course reader"
}