Detail publikace

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c

STRÁSKÝ, J., NOVOTNÝ, P.

Originální název

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c

Český název

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblalsti spřaažené konstrukce. Určení mezní únosnosti.Výpočtové modely zatěžovací zkoušky v programu ATENA.

Český abstrakt

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblalsti spřaažené konstrukce. Určení mezní únosnosti.Výpočtové modely zatěžovací zkoušky v programu ATENA.

Klíčová slova

spřažená konstrukce, experimentální zkoušky, modelování, působení podporové oblasti, výpočtové modely, systém ATENA

Vydáno

20.12.2003

Nakladatel

VUT FAST Brno

Místo

Brno

Strany od

2-65

Strany počet

64

BibTex


@techreport{BUT57051,
 author="Jiří {Stráský} and Petr {Novotný}",
 title="Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c",
 annote="Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblalsti spřaažené konstrukce. Určení mezní únosnosti.Výpočtové modely zatěžovací zkoušky v programu ATENA.

",
 address="VUT FAST Brno",
 booktitle="Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce",
 chapter="57051",
 institution="VUT FAST Brno",
 journal="Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce",
 year="2003",
 month="december",
 pages="2-65",
 publisher="VUT FAST Brno",
 type="report"
}