Detail publikace

Analýza prostorového chování spřažené konstrukce systémem ANSYS - podetapa 2b

STRÁSKÝ, J., SVOBODA, P.

Originální název

Analýza prostorového chování spřažené konstrukce systémem ANSYS - podetapa 2b

Český název

Analýza prostorového chování spřažené konstrukce systémem ANSYS - podetapa 2b

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Parametrická studie typické dvoutrámové a komorové konstrukce zohledňující vliv změkčení mostovky vlivem trhlin. Geometricky nelineární výpočet boulení spodní pásnice spřažené trámové konstrukce.

Český abstrakt

Parametrická studie typické dvoutrámové a komorové konstrukce zohledňující vliv změkčení mostovky vlivem trhlin. Geometricky nelineární výpočet boulení spodní pásnice spřažené trámové konstrukce.

Klíčová slova

spřažené trámové konstrukce, boulení, trhliny, změkčení mostovky, parametrická studie, nelineární výpočet

Vydáno

20.12.2003

Nakladatel

VUT FAST Brno

Místo

Brno

Strany od

2-865

Strany počet

864

BibTex


@techreport{BUT57050,
 author="Jiří {Stráský} and Pavel {Svoboda}",
 title="Analýza prostorového chování spřažené konstrukce systémem ANSYS - podetapa 2b",
 annote="Parametrická studie typické dvoutrámové a komorové konstrukce zohledňující vliv změkčení mostovky vlivem trhlin. Geometricky nelineární výpočet boulení spodní pásnice spřažené trámové konstrukce.
",
 address="VUT FAST Brno",
 booktitle="Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce",
 chapter="57050",
 institution="VUT FAST Brno",
 journal="Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce",
 number="12",
 year="2003",
 month="december",
 pages="2-865",
 publisher="VUT FAST Brno",
 type="report"
}