Detail publikace

Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem

VESELKA, F., ONDRŮŠEK, Č., ŠTOREK, P., TUREČEK, P., MALENOVSKÝ, E.

Originální název

Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem

Český název

Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce je věnována problematice vibrací u elektrických strojů a jejich diagnostice. Studium bylo orientováno především na stroje s kluzným kontaktem. Posuzován je vliv náhodného zatěžování na velikost degradace kluzného kontaktu a vliv nejčastěji se vyskytujících konstrukčních nedostatků na úroveň vibrací. Prezentovány jsou rovněž výsledky diagnostiky těchto strojů s inovovaným třecím uzlem.

Český abstrakt

Práce je věnována problematice vibrací u elektrických strojů a jejich diagnostice. Studium bylo orientováno především na stroje s kluzným kontaktem. Posuzován je vliv náhodného zatěžování na velikost degradace kluzného kontaktu a vliv nejčastěji se vyskytujících konstrukčních nedostatků na úroveň vibrací. Prezentovány jsou rovněž výsledky diagnostiky těchto strojů s inovovaným třecím uzlem.

Vydáno

01.09.2003

Nakladatel

ÚVEE FEKT VUT v Brně

Místo

Vysoké učení technické v Brně

Strany od

1

Strany do

37

Strany počet

37

BibTex


@techreport{BUT57002,
 author="František {Veselka} and Eduard {Malenovský} and Pavel {Tureček} and Pavel {Štorek} and Čestmír {Ondrůšek}",
 title="Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem",
 annote="Práce je věnována problematice vibrací u elektrických strojů a jejich diagnostice. Studium bylo orientováno především na stroje s kluzným kontaktem. Posuzován je vliv náhodného zatěžování na velikost degradace kluzného kontaktu a vliv nejčastěji se vyskytujících konstrukčních nedostatků na úroveň vibrací. Prezentovány jsou rovněž výsledky diagnostiky těchto strojů s inovovaným třecím uzlem.",
 address="ÚVEE FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem",
 chapter="57002",
 edition="TZ0703",
 institution="ÚVEE FEKT VUT v Brně",
 year="2003",
 month="september",
 pages="1",
 publisher="ÚVEE FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}