Detail publikace

Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086)

SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P.

Originální název

Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086)

Český název

Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086)

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Model ADSL systému umožňuje provádět komplexní simulaci datového přenosu v prostředí MATLAB-Simulink. Model, mimo jiné, obsahuje také i bloky metalického vedení a nejvýznamnějších složek rušení. Přímo se zde zobrazují spektrální výkonové hustoty užitečného signálu a jednotlivých šumů, jakož i přenosové funkce použitého vedení a okamžitá chybovost přenosu (BER).

Český abstrakt

Model ADSL systému umožňuje provádět komplexní simulaci datového přenosu v prostředí MATLAB-Simulink. Model, mimo jiné, obsahuje také i bloky metalického vedení a nejvýznamnějších složek rušení. Přímo se zde zobrazují spektrální výkonové hustoty užitečného signálu a jednotlivých šumů, jakož i přenosové funkce použitého vedení a okamžitá chybovost přenosu (BER).

Klíčová slova

ADSL, modem, simulace

Rok RIV

2002

Vydáno

27.12.2002

Místo

Brno (ČR)

Strany počet

62

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT56672,
  author="Zdeněk {Smékal} and Radim {Číž} and Petr {Sysel} and Pavel {Šilhavý} and Pavel {Rajmic}",
  title="Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086)",
  annote="Model ADSL systému umožňuje provádět komplexní simulaci datového přenosu v prostředí MATLAB-Simulink. Model, mimo jiné, obsahuje také i bloky metalického vedení a nejvýznamnějších složek rušení. Přímo se zde zobrazují spektrální výkonové hustoty užitečného signálu a jednotlivých šumů, jakož i přenosové funkce použitého vedení a okamžitá chybovost přenosu (BER).",
  booktitle="Samostatný rychlý modem",
  chapter="56672",
  edition="FEKT VUT v Brně",
  year="2002",
  month="december",
  pages="0",
  type="report"
}