Detail publikace

Nedestruktivní zkoušení betonu odrazovými tvrdoměry v konstrukci podle evropských norem a českých technických norem

BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

Nedestruktivní zkoušení betonu odrazovými tvrdoměry v konstrukci podle evropských norem a českých technických norem

Český název

Nedestruktivní zkoušení betonu odrazovými tvrdoměry v konstrukci podle evropských norem a českých technických norem

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku je uvedena analýza praktické využitelnosti postupů zkoušení a vyhodnocení výsleků nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu v konstrukci s využitím odrazových tvrdoměrů uvedených v evropských a národních (českých) technických normách. Vyhodnocení hodnot odrazu na zkušební ploše postupem dle ČSN EN 12504-2 se vyznačuje poměrně vysokými přípustnými odchylkami jednotlivých hodnot odrazu od průměrné hodnoty na zkušebním místě, které se pohybují v rozmezí 15% až 25%. To ve svém důsledku negativně ovlivní stanovené hodnoty pevnosti v tlaku betonu v konstrukci. Úprava povrchu betonu brusným kamenem dle ČSN EN 12504-2 je vhodná především pro nově betonované konstruce s hladkým povrchem, ale neumožní odstranit zkrabonatovanou vrstvu betonu, která se v různé míře vyskytuje na již existujících konstrukcích. Základní křivka uvedená v ČSN EN 13791 pro určení pevnosti betonu z hodnoty odrazu je velice sporná, protože nezohledňuje typ tvrdoměru (různou energii rázu), vliv polohy tvrdoměru při zkoušení řeší nedostatečně. Křivka pro hodnoty odrazu 20-24 neodpovídá realitě. Vzhledem k tomu, že v ČSN EN 13791 se připouští použití i jiných vhodně stanovených vztahů a základních křivek, je jednoznačně smysluplné používat obecné kalibrační vztahy pro jednotlivé typy tvrdoměrů uvedené v ČSN 73 1373, včetně zohlednění směru zkoušení. Neoddiskutovatelným přínosem ČSN EN 13791 je, že uvádí postupy pro vyhodnocení a odhade pevnostní třídy betonů ze zkoušek válcových těles upravených z vývrtů odebraných z konstrukce.

Český abstrakt

V článku je uvedena analýza praktické využitelnosti postupů zkoušení a vyhodnocení výsleků nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu v konstrukci s využitím odrazových tvrdoměrů uvedených v evropských a národních (českých) technických normách. Vyhodnocení hodnot odrazu na zkušební ploše postupem dle ČSN EN 12504-2 se vyznačuje poměrně vysokými přípustnými odchylkami jednotlivých hodnot odrazu od průměrné hodnoty na zkušebním místě, které se pohybují v rozmezí 15% až 25%. To ve svém důsledku negativně ovlivní stanovené hodnoty pevnosti v tlaku betonu v konstrukci. Úprava povrchu betonu brusným kamenem dle ČSN EN 12504-2 je vhodná především pro nově betonované konstruce s hladkým povrchem, ale neumožní odstranit zkrabonatovanou vrstvu betonu, která se v různé míře vyskytuje na již existujících konstrukcích. Základní křivka uvedená v ČSN EN 13791 pro určení pevnosti betonu z hodnoty odrazu je velice sporná, protože nezohledňuje typ tvrdoměru (různou energii rázu), vliv polohy tvrdoměru při zkoušení řeší nedostatečně. Křivka pro hodnoty odrazu 20-24 neodpovídá realitě. Vzhledem k tomu, že v ČSN EN 13791 se připouští použití i jiných vhodně stanovených vztahů a základních křivek, je jednoznačně smysluplné používat obecné kalibrační vztahy pro jednotlivé typy tvrdoměrů uvedené v ČSN 73 1373, včetně zohlednění směru zkoušení. Neoddiskutovatelným přínosem ČSN EN 13791 je, že uvádí postupy pro vyhodnocení a odhade pevnostní třídy betonů ze zkoušek válcových těles upravených z vývrtů odebraných z konstrukce.

Klíčová slova

Nedestruktivní, zkoušení, odrazový tvrdoměr, evropské normy

Rok RIV

2010

Vydáno

01.12.2010

Nakladatel

BETON TKS s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

40

Strany do

45

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT50215,
 author="Jiří {Brožovský}",
 title="Nedestruktivní zkoušení betonu odrazovými tvrdoměry v konstrukci podle evropských norem a českých technických norem",
 annote="V článku je uvedena analýza praktické využitelnosti postupů zkoušení a vyhodnocení výsleků nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu v konstrukci s využitím odrazových tvrdoměrů uvedených v evropských a národních (českých) technických normách. Vyhodnocení hodnot odrazu na zkušební ploše postupem dle ČSN EN 12504-2 se vyznačuje poměrně vysokými přípustnými odchylkami jednotlivých hodnot odrazu od průměrné hodnoty na zkušebním místě, které se pohybují v rozmezí 15% až 25%. To ve svém důsledku negativně ovlivní stanovené hodnoty pevnosti v tlaku betonu v konstrukci. Úprava povrchu betonu brusným kamenem dle ČSN EN 12504-2 je vhodná především pro nově betonované konstruce s hladkým povrchem, ale neumožní odstranit zkrabonatovanou vrstvu betonu, která se v různé míře vyskytuje na již existujících konstrukcích.
Základní křivka uvedená v ČSN EN 13791 pro určení pevnosti betonu z hodnoty odrazu je velice sporná, protože nezohledňuje typ tvrdoměru (různou energii rázu), vliv polohy tvrdoměru při zkoušení řeší nedostatečně. Křivka pro hodnoty odrazu 20-24 neodpovídá realitě. Vzhledem k tomu, že v ČSN EN 13791 se připouští použití i jiných vhodně stanovených vztahů a základních křivek, je jednoznačně smysluplné používat obecné kalibrační vztahy pro jednotlivé typy tvrdoměrů uvedené v ČSN 73 1373, včetně zohlednění směru zkoušení. 
Neoddiskutovatelným přínosem ČSN EN 13791 je, že uvádí postupy pro vyhodnocení a odhade pevnostní třídy betonů ze zkoušek válcových těles upravených z vývrtů odebraných z konstrukce.",
 address="BETON TKS s.r.o.",
 chapter="50215",
 institution="BETON TKS s.r.o.",
 journal="Beton TKS",
 number="6",
 volume="10",
 year="2010",
 month="december",
 pages="40--45",
 publisher="BETON TKS s.r.o.",
 type="journal article - other"
}