Detail publikace

Dlhodobý vývoj krajiny z pohľadu popisnej štatistiky.

MUCHOVÁ, Z., DUMBROVSKÝ, M., VÁCHAL, J., RUČKOVÁ SALA, A., VÁCHALOVÁ, R.

Originální název

Dlhodobý vývoj krajiny z pohľadu popisnej štatistiky.

Jazyk

sk

Originální abstrakt

V príspevku sledujeme dlhodobé tendencie vývoja krajiny, pričom doraz kladieme na čo najkomplexnejšie využitie dostupných zdrojov o zmenách využitia krajiny Slovenskej republiky (SR) na základe sumárnych (štatistických) údajov katastra nehnuteľností (KN) o podnom fonde SR. Získané dáta poskytujú vhodný zdroj, aby bolo možné s určitou pravdepodobnosťou stanoviť obdobie, kedy došlo k výrazným zmenám vo vývoji krajiny Slovenskej republiky, pričom sa predpokladá súlad písomných a grafických operátov bývalých a súčasných pozemkových evidencií, na základe ktorých sa údaje v štatistických ročenkách evidujú. Zámerom predkladaného príspevku je poukázať na možnosti využitia metód popisnej štatistiky v krajinnom inžinierstve.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT50134,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Aleksandra {Ručková Sala}",
 title="Dlhodobý vývoj krajiny z pohľadu popisnej štatistiky.",
 annote="V príspevku sledujeme dlhodobé tendencie vývoja krajiny, pričom doraz
kladieme na čo najkomplexnejšie využitie dostupných zdrojov o zmenách
využitia krajiny Slovenskej republiky (SR) na základe sumárnych (štatistických)
údajov katastra nehnuteľností (KN) o podnom fonde SR. Získané dáta poskytujú vhodný zdroj, aby
bolo možné s určitou pravdepodobnosťou stanoviť obdobie, kedy došlo
k výrazným zmenám vo vývoji krajiny Slovenskej republiky, pričom sa
predpokladá súlad písomných a grafických operátov bývalých a súčasných
pozemkových evidencií, na základe ktorých sa údaje v štatistických ročenkách
evidujú. Zámerom predkladaného príspevku je poukázať na možnosti
využitia metód popisnej štatistiky v krajinnom inžinierstve.",
 address="VŠTE",
 chapter="50134",
 institution="VŠTE",
 journal="Littera Scripta",
 number="1-2",
 volume="3",
 year="2010",
 month="december",
 pages="190--203",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}