Detail publikace

Inovační scorecard jako prostředek meření inovační výkonnosti u MSP

ŽIŽLAVSKÝ, O. BARTOŠ, V.

Originální název

Inovační scorecard jako prostředek meření inovační výkonnosti u MSP

Český název

Inovační scorecard jako prostředek meření inovační výkonnosti u MSP

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá aktuální tématem současného podnikatelského prostředí, a to vztahem inovací a celkové výkonnosti podniku. V úvodu článku je vyzdvižen význam měření inovační výkonnosti pro naše MSP. Účelem tohoto článku je představit a diskutovat znalosti a zjištění sekundárního a zejména originálního primárního výzkumu na dané téma, jež se uskutečnil pod záštitou Interní grantové agentury Fakulty podnikatelské VUT v Brně během let 2009 a 2010 v Jihomoravském kraji ČR. Výzkum byl proveden dotazníkovou formou. Získané výsledky odráží pohled na inovační aktivity podniků z pohledu manažerů středního a vyššího vedení. Za účelem zhodnocení postojů podniků k inovačním aktivitám a jejich měření byly zvoleny faktory jako např., podmínky pro zavádění inovací v podniku, typy realizovaných inovací, způsoby vyhodnocování, odpovědnost za inovace apod. Vše bylo zkoumáno z pohledu manažerů. Rovněž je přiložena případová studie světoznámé nadnárodní společnosti Whirpool, která představuje úspěchy této společnosti na poli inovací. Cílem článku je analyzovat současnou situaci měření inovační výkonnosti tak, jak je toto téma řešeno v domácí a zahraniční odborné literatuře a zejména v české podnikové praxi. Autorům se podařilo s pomocí dotazníkového šetření prokázat, že spousta společností stále neměří výkonnost svých inovací i přes význam inovací, co by hlavního motoru růstu podniku. Jen několik málo podniků má zavedeno efektivní systém měření inovační resp. celkové výkonnosti. Sekundárním výzkumem se autorům podařilo shrnout současné znalosti a přístupy k měření inovační výkonnosti. Jejich přednosti a nedostatky jsou porovnány s teoriemi domácích i zahraničních odborníků. Díky tomu bylo možné popsat novou a jednoduchou metodiku měření inovační výkonnosti u MSP s názvem inovační scorecard. Tato metodika vychází z úspěšného a světoznámého přístupu systému měření výkonnosti podniku Balanced Scorecard. Bohužel, zavedení komplexního systému BSC je pro naše MSP časově a finančně velmi náročné. Proto byly některé základní přístupy BSC a měření výkonnosti použity pro sestavení navrhované metodiky inovačního scorecardu.

Český abstrakt

Článek se zabývá aktuální tématem současného podnikatelského prostředí, a to vztahem inovací a celkové výkonnosti podniku. V úvodu článku je vyzdvižen význam měření inovační výkonnosti pro naše MSP. Účelem tohoto článku je představit a diskutovat znalosti a zjištění sekundárního a zejména originálního primárního výzkumu na dané téma, jež se uskutečnil pod záštitou Interní grantové agentury Fakulty podnikatelské VUT v Brně během let 2009 a 2010 v Jihomoravském kraji ČR. Výzkum byl proveden dotazníkovou formou. Získané výsledky odráží pohled na inovační aktivity podniků z pohledu manažerů středního a vyššího vedení. Za účelem zhodnocení postojů podniků k inovačním aktivitám a jejich měření byly zvoleny faktory jako např., podmínky pro zavádění inovací v podniku, typy realizovaných inovací, způsoby vyhodnocování, odpovědnost za inovace apod. Vše bylo zkoumáno z pohledu manažerů. Rovněž je přiložena případová studie světoznámé nadnárodní společnosti Whirpool, která představuje úspěchy této společnosti na poli inovací. Cílem článku je analyzovat současnou situaci měření inovační výkonnosti tak, jak je toto téma řešeno v domácí a zahraniční odborné literatuře a zejména v české podnikové praxi. Autorům se podařilo s pomocí dotazníkového šetření prokázat, že spousta společností stále neměří výkonnost svých inovací i přes význam inovací, co by hlavního motoru růstu podniku. Jen několik málo podniků má zavedeno efektivní systém měření inovační resp. celkové výkonnosti. Sekundárním výzkumem se autorům podařilo shrnout současné znalosti a přístupy k měření inovační výkonnosti. Jejich přednosti a nedostatky jsou porovnány s teoriemi domácích i zahraničních odborníků. Díky tomu bylo možné popsat novou a jednoduchou metodiku měření inovační výkonnosti u MSP s názvem inovační scorecard. Tato metodika vychází z úspěšného a světoznámého přístupu systému měření výkonnosti podniku Balanced Scorecard. Bohužel, zavedení komplexního systému BSC je pro naše MSP časově a finančně velmi náročné. Proto byly některé základní přístupy BSC a měření výkonnosti použity pro sestavení navrhované metodiky inovačního scorecardu.

Klíčová slova

inovační scorecard, balanced scorecard, měření výkonnosti, výzkum

Rok RIV

2010

Vydáno

20.12.2010

Nakladatel

VUT FP

Místo

Brno

Strany od

90

Strany do

104

Strany počet

15

BibTex


@article{BUT49966,
 author="Ondřej {Žižlavský} and Vojtěch {Bartoš}",
 title="Inovační scorecard jako prostředek meření inovační výkonnosti u MSP",
 annote="Článek se zabývá aktuální tématem současného podnikatelského prostředí, a to vztahem inovací a celkové výkonnosti podniku. V úvodu článku je vyzdvižen význam měření inovační výkonnosti pro naše MSP. Účelem tohoto článku je představit a diskutovat znalosti a zjištění sekundárního a zejména originálního primárního výzkumu na dané téma, jež se uskutečnil pod záštitou Interní grantové agentury Fakulty podnikatelské VUT v Brně během let 2009 a 2010 v Jihomoravském kraji ČR. Výzkum byl proveden dotazníkovou formou. Získané výsledky odráží pohled na inovační aktivity podniků z pohledu manažerů středního a vyššího vedení. Za účelem zhodnocení postojů podniků k inovačním aktivitám a jejich měření byly zvoleny faktory jako např., podmínky pro zavádění inovací v podniku, typy realizovaných inovací, způsoby vyhodnocování, odpovědnost za inovace apod. Vše bylo zkoumáno z pohledu manažerů. Rovněž je přiložena případová studie světoznámé nadnárodní společnosti Whirpool, která představuje úspěchy této společnosti na poli inovací. Cílem článku je analyzovat současnou situaci měření inovační výkonnosti tak, jak je toto téma řešeno v domácí a zahraniční odborné literatuře a zejména v české podnikové praxi. Autorům se podařilo s pomocí dotazníkového šetření prokázat, že spousta společností stále neměří výkonnost svých inovací i přes význam inovací, co by hlavního motoru růstu podniku. Jen několik málo podniků má zavedeno efektivní systém měření inovační resp. celkové výkonnosti. Sekundárním výzkumem se autorům podařilo shrnout současné znalosti a přístupy k měření inovační výkonnosti. Jejich přednosti a nedostatky jsou porovnány s teoriemi domácích i zahraničních odborníků. Díky tomu bylo možné popsat novou a jednoduchou metodiku měření inovační výkonnosti u MSP s názvem inovační scorecard. Tato metodika vychází z úspěšného a světoznámého přístupu systému měření výkonnosti podniku Balanced Scorecard. Bohužel, zavedení komplexního systému BSC je pro naše MSP časově a finančně velmi náročné. Proto byly některé základní přístupy BSC a měření výkonnosti použity pro sestavení navrhované metodiky inovačního scorecardu.",
 address="VUT FP",
 chapter="49966",
 institution="VUT FP",
 journal="TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU",
 number="7",
 volume="IV.",
 year="2010",
 month="december",
 pages="90--104",
 publisher="VUT FP",
 type="journal article - other"
}